Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Kun haluat ...

  • haluat opiskella korkeakoulussa saksankielisessä maassa
  • osoittaa työtä hakiessasi, että saksantaitosi ovat edistyneellä tasolla
  • valmistautua toimimaan terveydenhoidon alalla Saksassa
  • osoittaa opintomenestyksesi B2-tasolla
  • saada virallisen ja kansainvälisesti tunnustetun todistuksen

Goethe-Zertifikat B2 on aikuisille, vuodesta 2019 alkaen myös nuorille tarkoitettu saksantutkinto. Se osoittaa jo edistynyttä saksan kielen taitoa ja vastaa kuusiportaisen Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) neljättä tasoa B2.

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että ...

  • pystyt ymmärtämään monimutkaisten tekstien pääsisällöt sekä konkreettisista että abstraktisista aiheista ja seuraamaan omaa erikoisalaasi koskevia ammatillisia keskusteluja
  • osaat ilmaista itseäsi niin välittömästi ja sujuvasti, että normaali keskustelu kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa on mahdollista ilman, että kumpikaan osapuoli joutuu erityisesti ponnistelemaan
  • pystyt käsittelemään selkeästi ja yksityiskohtaisesti monia aiheita, selostamaan näkökantaasi ajankohtaiseen kysymykseen ja ilmaisemaan eri asioiden hyötyjä ja haittoja

Tutkintoon valmistautuminen

Harjoitusmateriaali

Malli- ja harjoituskokeet verkkoharjoittelua varten, myös esteettömyyden huomioivat ja vuorovaikutteiset.

Lisätietoja

Mitä Goethe-Zertifikat B2 tutkinto edellyttää, tutkinnon sisältö ja muuta tärkeää tietoa: