Goethe-Zertifikat B2

Nuori nainen tuulettaa kädet nyrkissä. © Getty Images

Kun haluat ...

  • valmistautua opiskelemaan Saksassa
  • osoittaa työtä hakiessasi, että saksantaitosi ovat edistyneellä tasolla
  • valmistautua toimimaan terveydenhoidon alalla Saksassa
  • osoittaa opintomenestyksesi B2-tasolla
  • saada virallisen ja kansainvälisesti tunnustetun todistuksen

Goethe-Zertifikat B2 on nuorille ja aikuisille tarkoitettu saksantutkinto. Se osoittaa jo edistynyttä saksan kielen taitoa ja vastaa kuusiportaisen Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) neljättä tasoa B2.

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että ...

  • pystyt ymmärtämään monimutkaisten tekstien pääsisällöt sekä konkreettisista että abstraktisista aiheista ja seuraamaan omaa erikoisalaasi koskevia ammatillisia keskusteluja
  • osaat ilmaista itseäsi niin välittömästi ja sujuvasti, että normaali keskustelu kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa on mahdollista ilman, että kumpikaan osapuoli joutuu erityisesti ponnistelemaan
  • pystyt käsittelemään selkeästi ja yksityiskohtaisesti monia aiheita, selostamaan näkökantaasi ajankohtaiseen kysymykseen ja ilmaisemaan eri asioiden hyötyjä ja haittoja

Tutkintoon valmistautuminen

Harjoitusmateriaali

Malli- ja harjoituskokeet verkkoharjoittelua varten, myös esteettömyyden huomioivat ja vuorovaikutteiset.

Lisätietoja

Mitä Goethe-Zertifikat B2 tutkinto edellyttää, tutkinnon sisältö ja muuta tärkeää tietoa.