Lisätietoja

Takaisin kohtaan Goethe-Zertifikat C1

Täydellistä! Tutkinnon osat

Goethe-Zertifikat C1 muodostuu osista: lukeminen, kuuntelu, kirjoittaminen ja puhuminen, (suullinen pari- tai yksittäistutkinto).
Tutkinto järjestetään ja korjataan yhdenmukaisesti kaikkialla maailmassa.
 

Luetun ymmärtäminen

Luet asiakirjatekstejä, kommentaareja, arvosteluja ja/ tai selostuksia. Niihin liittyvissä tehtävissä osoitat, että osaat käsitellä suurehkoja tekstimääriä, esim. niin, että pystyt siteeraamaan otteita teksteistä.

Kesto: 70 min

Kirjoittaminen

Ilmaiset perinpohjaisesti kantasi jostakin aiheesta hyvin struktoidussa tekstissä. Tiedot aiheesta saat graafisessa muodossa.

Kesto: 80 min

Kuullun ymmärtäminen

Kuulet keskusteluja, puheluja,haastatteluja tai radioselostuksia, teet niistä muistiinpanoja ja yhdistät oikeat vaihtoehdot toisiinsa.

Kesto: n. 40 min

Puhuminen

Tutkinnon ensimmäisessä osassa otat kantaa lyhyeen tekstiin. Sitten keskustelet puhekumppanisi kanssa aiheesta yrittäen yhdessä tehdä päätöksen tai löytääksenne ratkaisun.

Kesto: 10 tai 15 min

Edellytykset

Goethe-Zertifikat C1 on saksan kielen tutkinto aikuisille.

Goethe-Institutin tutkinnot ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille. Niihin voi osallistua, vaikka vähimmäisikää ei vielä olisi saavutettu ja riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittajalla saksan kansalaisuus.
  • Goethe-Zertifikat C1 tutkinnon osallistujien suositusikä on vähintään 16 vuotta
  • Goethe-Zertifikat C1 tutkinto edellyttää kielitaitoa Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) viidennellä taitotasolla (B2)
  • saavuttaaksesi tämän taitotason tarvitset pohjatiedoista ja oppimisedellytyksistä riippuen 800–1000 oppituntia (à 45 min.) saksanopintoja