Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

Kun haluat ...

  • opiskella tai suorittaa tutkimustyötä Saksassa
  • toimia koulun opettajana Saksassa
  • osoittaa opintomenestyksesi tasolla C2
  • saada virallisen ja kansainvälisesti tunnustetun todistuksen

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) on aikuisten saksantutkinto, joka osoittaa hyvin pitkälle edistynyttä taitotasoa ja vastaa kuusiportaisen Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) ylintä tasoa C2.

Tutkintoajat

Päivämäärä Ilmoittautuminen Hinta
09.02.18 26.01.18 240 €
200 €*
28.04.18 13.04. 18 240 €
200 €*
  yksittäisiä moduuleja voidaan suorittaa aina kuukauden toisena maanantaina. Ilmoittautuminen viimeistään 2 viikkoa ennen tutkintoa. 70 €
60 €*
* kurssilaiset
 

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että ...

  • pystyt käytännössä ymmärtämään vaivatta kaiken lukemasi ja kuulemasi
  • pystyt laatimaan tiivistelmiä erilaisista kirjallisista ja suullisista lähteistä ja esittämään perusteluja ja selityksiä asiayhteyden vaatimalla tavalla
  • pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, erittäin sujuvasti ja tarkasti sekä ilmaisemaan monimutkaistenkin asioiden hienoja merkitysvivahteita
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom -tutkinto osoittaa, että ulkomaalaisilla opiskelijalla on riittävä kielitaito opiskellakseen saksalaisissa yliopistoissa tai korkeakouluissa. Saksan liittotasavallan osavaltiot hyväksyvät tutkinnon riittävän kielitaidon osoitukseksi määriteltäessä opettajan virkakelpoisuutta. Lisätietoja antavat kyseisen osavaltion kelpoisuudesta päättävät tahot: kulttuuri-, koulu- tai sivistysministeriö, opettajankoulutuslaitos, alue- tai senaattihallinto.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom korvaa vuoden 2012 alusta lähtien seuraavat Goethe-Institutin tutkinnot: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) ja Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Edellytykset

  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tutkinnon osallistujien suositusikä on vähintään 18 vuotta
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tutkinto edellyttää kielitaitoa Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) kuudennella ja korkeimmalla taitotasolla (C2)
  • saavuttaaksesi tämän taitotason tarvitset pohjatiedoista ja oppimisedellytyksistä riippuen 1000 oppituntia (à 45 min) saksanopintoja