Lisätietoja

Takaisin kohtaan Goethe-Zertifikat C2: GDS

Sinun vuorosi! Moduulit

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom muodostuu moduuleista: luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen (suullinen yksittäiskoe). Tutkinto järjestetään ja arvostellaan kaikkialla maailmassa yhdenmukaisesti.

Kirjallisuuteen liittyvät tehtävät moduulissa kirjoittaminen laaditaan yhteistyössä Münchenin Ludwig-Maximilian-yliopiston kanssa.

Tutkinnon neljä moduulia voidaan suorittaa yksitellen tai kaikki yhdessä. Neljän moduulin yksittäistodistukset vastaavat yhteistodistusta. Moduulit: luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen korjataan tutkintopaikalla. Moduulin kirjoittaminen arviointi suoritetaan Goethe-Institutin tutkintokeskuksessa.
 

Jos et halua tutkintosuorituksessasi keväällä 2020 käsitellä kumpaakaan yleistä aihetta moduulin kirjoittaminen toisessa osassa, vaan mieluummin toisen kahdesta kirjallisuuteen liittyvästä aiheesta, sinun tulee olla etukäteen tutustunut (ainakin) yhteen Münchenin Ludwig-Maximilian-yliopiston vuodelle 2020 valitsemaan teokseen. Tutkinnon aikana valitset yhden tarjotuista neljästä aiheesta.

Kirjallisuus Goethe-Zertifikat C2: GDS tutkintoon v.2020 

Hanns-Josef Ortheil
Die Berlinreise
Roman
btb Verlag
ISBN 978-3-442-74997-3
€ 10,00 (D)

Urs Widmer
Das Buch des Vaters
Roman
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-23470-1
€ 10,90 (D)
Jos et halua tutkintosuorituksessasi keväällä 2021 käsitellä kumpaakaan yleistä aihetta moduulin kirjoittaminen toisessa osassa, vaan mieluummin toisen kahdesta kirjallisuuteen liittyvästä aiheesta, sinun tulee olla etukäteen tutustunut (ainakin) yhteen Münchenin Ludwig-Maximilian-yliopiston vuodelle 2021 valitsemaan teokseen. Tutkinnon aikana valitset yhden tarjotuista neljästä aiheesta.

Kirjallisuus Goethe-Zertifikat C2: GDS tutkintoon v.2021 

Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)
From 10.02.2020:
ISBN 978-3-462-00049-8
€ 10,00 (D)
 
Arno Geiger

Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D)
 

Luetun ymmärtäminen

Luet asiatekstejä, kommentaareja, reportaaseja ja ilmoituksia ja teet erilaisia niihin liittyviä tehtäviä. Pystyt ymmärtämään tekstit vaivatta myös silloin, kun ne ovat abstraktisia tai sisällöllisesti ja kielellisesti monimutkaisia ja käsittelemään samalla epäsuoria merkityksiä.

Kesto: 80 min

Kirjoittaminen

Muotoilet osittain uudelleen tiivistelmän ja laadit yleisen tai kirjallisen aiheen pohjalta tekstin, joka on lukijakirjeen tai kirja-arvostelun muotoisena hyvin jäsennelty ja tyylillisesti sopiva. Valittavanasi on kaksi yleistä aihetta ja aina yksi kirjalistan kumpaankin teokseen liittyvä aihe. Käsittelet neljästä mahdollisesta aiheesta yhden aiheen.

Kesto: 80 min

Kuullun ymmärtäminen

Kuulet mediasta selostuksia ja reportaaseja, epämuodollisia keskusteluja ja asiantuntijahaastatteluja normaalitempoisina ja teet aina niihin liittyen erilaisia tehtäviä.

Kesto: n. 35 min

Puhuminen

Pidät esitelmän monimutkaisemmasta aiheesta, esim. globalisaatiosta. Perustelet argumentoitiasi yksityiskohtaisestii siitä kysyttäessä.Väittelet toisesta aiheesta puolesta-ja vastaan keskustelussa edustamalla omaa mielipidettäsi, reagoimalla vasta-argumentteihin ja yrittämällä saada keskustelukumppanisi vakuuttuneeksi sinun kannastasi.

Kesto: n. 15 min

Edellytykset

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom on saksan kielen tutkinto aikuisille.

Goethe-Institutin tutkinnot ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille. Niihin voi osallistua, vaikka vähimmäisikää ei vielä olisi saavutettu ja riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittajalla saksan kansalaisuus.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tutkinnon osallistujien suositusikä on vähintään 18 vuotta
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tutkinto edellyttää kielitaitoa Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) kuudennella ja korkeimmalla taitotasolla (C2)
  • Saavuttaaksesi tämän taitotason tarvitset pohjatiedoista ja oppimisedellytyksistä riippuen 1000 oppituntia (à 45 min.) saksanopintoja