Lisätietoja

Takaisin kohtaan Goethe-Zertifikat C2: GDS

Sinun vuorosi! Moduulit

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom muodostuu moduuleista: luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen ja puhuminen (suullinen yksittäiskoe). Tutkinto järjestetään ja arvostellaan kaikkialla maailmassa yhdenmukaisesti.

Kirjallisuuteen liittyvät tehtävät moduulissa kirjoittaminen laaditaan yhteistyössä Münchenin Ludwig-Maximilian-yliopiston kanssa.

Tutkinnon neljä moduulia voidaan suorittaa yksitellen tai kaikki yhdessä. Neljän moduulin yksittäistodistukset vastaavat yhteistodistusta. Moduulit: luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen korjataan tutkintopaikalla. 
 

Jos et halua tutkintosuorituksessasi keväällä 2022 käsitellä kumpaakaan yleistä aihetta moduulin kirjoittaminen toisessa osassa, vaan mieluummin toisen kahdesta kirjallisuuteen liittyvästä aiheesta, sinun tulee olla etukäteen tutustunut (ainakin) yhteen Münchenin Ludwig-Maximilian-yliopiston vuodelle 2022 valitsemaan teokseen. Tutkinnon aikana valitset yhden tarjotuista neljästä aiheesta.

Kirjallisuus Goethe-Zertifikat C2: GDS tutkintoon v.2022 

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
Jos et halua tutkintosuorituksessasi keväällä 2023 käsitellä kumpaakaan yleistä aihetta moduulin kirjoittaminen toisessa osassa, vaan mieluummin toisen kahdesta kirjallisuuteen liittyvästä aiheesta, sinun tulee olla etukäteen tutustunut (ainakin) yhteen Münchenin Ludwig-Maximilian-yliopiston vuodelle 2023 valitsemaan teokseen. Tutkinnon aikana valitset yhden tarjotuista neljästä aiheesta.

Kirjallisuus Goethe-Zertifikat C2: GDS tutkintoon v.2023 

Thomas Hettche
Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
ISBN 978-3-442-77157-8
€ 12,00 (D)
KiWi Verlag
​​​​​​​ab 08. März 2022: btb Verlag
ISBN 978-3-462-05256-5
€ 24,00 (D) | eBook € 14,99 (D)
 
Dana von Suffrin
Otto
Roman
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-00143-3
€ 11,00 (D) | eBook € 9,99 (D)
 

Luetun ymmärtäminen

Luet asiatekstejä, kommentaareja, reportaaseja ja ilmoituksia ja teet erilaisia niihin liittyviä tehtäviä. Pystyt ymmärtämään tekstit vaivatta myös silloin, kun ne ovat abstraktisia tai sisällöllisesti ja kielellisesti monimutkaisia ja käsittelemään samalla epäsuoria merkityksiä.

Kesto: 80 min

Kirjoittaminen

Muotoilet osittain uudelleen tiivistelmän ja laadit yleisen tai kirjallisen aiheen pohjalta tekstin, joka on lukijakirjeen tai kirja-arvostelun muotoisena hyvin jäsennelty ja tyylillisesti sopiva. Valittavanasi on kaksi yleistä aihetta ja aina yksi kirjalistan kumpaankin teokseen liittyvä aihe. Käsittelet neljästä mahdollisesta aiheesta yhden aiheen.

Kesto: 80 min

Kuullun ymmärtäminen

Kuulet mediasta selostuksia ja reportaaseja, epämuodollisia keskusteluja ja asiantuntijahaastatteluja normaalitempoisina ja teet aina niihin liittyen erilaisia tehtäviä.

Kesto: n. 35 min

Puhuminen

Pidät esitelmän monimutkaisemmasta aiheesta, esim. globalisaatiosta. Perustelet argumentoitiasi yksityiskohtaisestii siitä kysyttäessä.Väittelet toisesta aiheesta puolesta-ja vastaan keskustelussa edustamalla omaa mielipidettäsi, reagoimalla vasta-argumentteihin ja yrittämällä saada keskustelukumppanisi vakuuttuneeksi sinun kannastasi.

Kesto: n. 15 min

Edellytykset

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom on saksan kielen tutkinto aikuisille.

Goethe-Institutin tutkinnot ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille. Niihin voi osallistua, vaikka vähimmäisikää ei vielä olisi saavutettu ja riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittajalla saksan kansalaisuus.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tutkinnon osallistujien suositusikä on vähintään 18 vuotta
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom tutkinto edellyttää kielitaitoa Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) kuudennella ja korkeimmalla taitotasolla (C2)
  • Saavuttaaksesi tämän taitotason tarvitset pohjatiedoista ja oppimisedellytyksistä riippuen 1000 oppituntia (à 45 min.) saksanopintoja