Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Kun haluat ...

  • pyrkiä Au-pairiksi Saksaan
  • tarvitset todistuksen kielitaidosta perhesiteen perusteella myönnettävää viisumia varten
  • osoittaa opintomenestyksesi tasolla A1
  • saada virallisen ja kansainvälisesti tunnustetun kielitodistuksen

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 on aikuisille tarkoitettu saksatutkinto, joka osoittaa, että sinulla on saksan kielen yksinkertaiset perustaidot. Se vastaa kuusiportaisen Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) ensimmäistä tasoa A1.

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että ...

  • osaat ilmaista itseäsi yksinkertaisella tavalla, kun keskustelukumppanit puhuvat hitaasti ja selvästi
  • pystyt ymmärtämään ja käyttämään tuttuja, arkielämään liittyviä, tavallisia ilmaisuja ja yksinkertaisia lauseita (koskien esim. itseäsi, perhettä, ostoksia, työtä, lähiympäristöä)
  • osaat esitellä itsesi ja kumppanisi. Osaat esittää keskustelukumppanillesi kysymyksiä esimerkiksi hänen asuinpaikastaan, tuttavistaan ja tavaroistaan

Edellytykset

  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 tutkinnon osallistujien suositusikä on vähintään 16 vuotta
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 tutkinto edellyttää kielitaitoa Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) ensimmäisellä tasolla (A1)
  • Saavuttaaksesi tämän taitotason tarvitset pohjatiedoista ja oppimisedellytyksistä riippuen 80–200  oppituntia (à 45 min) saksanopintoja

Goethe-Zertifikat A1

Die Prüfung wird an allen Prüfungstagen organisiert.
Der Preis ist 100 €.
Anmeldung: sprache-helsinki@goethe.de