Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Nuorin nainen, jolla on silmälasit Foto: istockphoto

Kun haluat ...

  • pyrkiä Au-pairiksi Saksaan
  • tarvitset todistuksen kielitaidosta perhesiteen perusteella myönnettävää viisumia varten
  • osoittaa opintomenestyksesi tasolla A1
  • saada virallisen ja kansainvälisesti tunnustetun kielitodistuksen

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 on aikuisille tarkoitettu saksatutkinto, joka osoittaa, että sinulla on saksan kielen yksinkertaiset perustaidot. Se vastaa kuusiportaisen Eurooppalaisen kielten viitekehyksen (GER) ensimmäistä tasoa A1.

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että ...

  • osaat ilmaista itseäsi yksinkertaisella tavalla, kun keskustelukumppanit puhuvat hitaasti ja selvästi
  • pystyt ymmärtämään ja käyttämään tuttuja, arkielämään liittyviä, tavallisia ilmaisuja ja yksinkertaisia lauseita (koskien esim. itseäsi, perhettä, ostoksia, työtä, lähiympäristöä)
  • osaat esitellä itsesi ja kumppanisi. Osaat esittää keskustelukumppanillesi kysymyksiä esimerkiksi hänen asuinpaikastaan, tuttavistaan ja tavaroistaan

Tutkintoon valmistautuminen

Harjoitusmateriaali

Malli- ja harjoitustutkinnot verkkoharjoittelua varten, myös esteettömyyden huomioivat ja vuorovaikutteiset.

Lisätietoja

Mitä Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 tutkinto edellyttää, tutkinnon sisältö ja muuta tärkeää tietoa.