Prüfung Wirtschaftsdeutsch

Suoritetulla Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) -tutkinnolla osoitat, että pystyt ilmaisemaan itseäsi ja reagoimaan tilanteen vaatimalla tavalla arkisissa työtilanteissa. Tutkinto vastaa kuusiportaisen tasoluokituksen viidettä (C1) tasoa Eurooppalaisessa kielten viitekehyksessä.


Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että pystyt esimerkiksi

  • ymmärtämään vaativia, saksankielisiä, suullisesti tai kirjallisesti esitettyjä asioita
  • ilmaisemaan itseäsi oikein suullisesti ja kirjallisesti ammatillisissa ja taloutta koskevissa asiayhteyksissä
  • käsittelemään reseptiivisesti ja produktiivisesti monenlaisia, taloutta koskevia, kielellisesti monimutkaisia ja asiasisällöltään vaativia ja autenttisia, suullisia ja kirjallisia tekstejä
  • ilmaisemaan itseäsi ammatillisissa ja taloutta koskevissa asioissa suullisesti saksaksi oikein, tilanteen mukaisesti ja eritellysti
  • hoitamaan liikekirjeenvaihdon asianmukaisesti
 Ilmoittautuminen, tietoa tutkinnosta   

Tutkintoajat:
  • kirjallinen tutkinto 27.04.2018
  • suullinen tutkinto 07.05.2018
Ilmoittautumiset: 13.04.2018 mennessä