Prüfung Wirtschaftsdeutsch

Suoritetulla Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) -tutkinnolla osoitat, että pystyt arkisissa työtilanteissa ilmentämään itseäsi ja reagoimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Tutkinto vastaa kuusiportaisen tasoluokituksen viidettä (C1) tasoa Eurooppalaisessa kielten viitekehyksessä.

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että pystyt esimerkiksi

  • ymmärtämään vaativampia saksankielisiä suullisia ja kirjallisia asioita,
  • ilmentämään itseäsi oikein suullisesti ja kirjallisesti ammatillisissa ja taloudellisissa asiayhteyksissä,
  • käsittelemään reseptiivisesti ja produktiivisesti monenlaisia, taloudellisia asioita käsitteleviä, kielellisesti monimutkaisia ja asian puolesta vaativia, autenttisia, suullisia ja kirjallisia tekstejä,
  • ilmaisemaan itseäsi ammatillisissa ja taloudellisissa asioissa suullisesti saksaksi oikein, tilanteeseen sopivasti ja eritellysti,
  • hoitamaan liikekirjeenvaihdon asianmukaisesti.
  Ilmoittautuminen, tietoa tutkinnosta    

Tutkintoajat:
kirjallinen tutkinto 27.4.18
suullinen tutkinto 7.5.18
Ilmoittautumiset: 13.4.18 mennessä