Pikavalikko:

Suoraan sisältöön (Alt 1)Alavalikkoon (Alt 3)Päävalikkoon (Alt 2)
Sprachenexpedition rund um die OstseeIllustration: Goethe-Institut

Ympäri Itämerta
Kielten tutkimusmatka

Hallo! Sveiki! Moi! Labas! Tere! Hej!
Tule mukaan tutkimusmatkalle ympäri Itämerta!

Tietoa projektista

Opetatko saksaa alkaen A2-tasolta, ja ovatko oppilaasi 14-17 vuotiaita? Siinä tapauksessa ilmoittaudu mukaan monikielisyysprojektiimme "Kielten tutkimusmatka ympäri Itämerta".

Tanskan, Viron, Suomen, Latvian, Liettuan ja Ruotsin Goethe-Institutit kutsuvat opettajat ja heidän luokkansa löytämään monikielisyyden itsestään, omasta kotimaastaan sekä Itämeren alueelta, ja tutkimaan sitä maiden välistä yhteistyötä vahvistavien tehtävien avulla.

Oppilaat voivat hyödyntää saksankielen taitojaan aktiivisena vuorovaikutuskielenä sekä huomata, miten saksan kieli voi toimia siltana eri Itämeren alueen kielien välillä.
Oppilaat valmistavat mm. oman kielipotretin, tulkitsevat tekstejä, jotka on kirjoitettu projektin osallistujamaiden kielillä ja hyödyntävät tässä tietoisesti omaa kielitaitoaan. He vaihtavat ajatuksia musiikista, nuorisokielestä, kulttuurien eroista ja yhteneväisyyksistä sekä omien maidensa monikielisyydestä. Oppilaat työstävät ja esittelevät teemoja ja tehtäviä niin omissa ryhmissään ja luokissaan kuin myös vuorovaikutuksessa muiden maiden kanssa.

Valmistavissa työpajoissa opettajat saavat materiaaleja ja ohjeita oppituntien toteuttamiseen, saavat tukea koko projektin ajan ja voivat verkostoitua kansainvälisesti.

Lukuvuoden aikana yhteistyö toteutetaan digitaalisilla alustoilla. Projektin on tarkoitus huipentua monipäiväiseen live-tapaamiseen kiinnostuneiden oppilaiden ja opettajien välillä keväällä 2022.
Lisämateriaalina löydätte esitelmän "Monikielisyys Itämeren alueella". Esitelmä sisältää tärkeimmät tiedot projektista  ja se pidettiin 7.6.2021 järjestetyssä infotilaisuudessa. Infotilaisuudessa puhuivat  Anta Kursiša ja Ulrike Richter-Vapaatalo.
Lähetä lyhyt sähköpostiviesti, jossa kerrot koulusi nimen, oppilaidesi ryhmäkoon ja lyhyen perustelun, miksi haluat osallistua projektiin, osoitteeseen  siina.sammalisto@goethe.de

Asiantuntijat

Anta Kursiša und Ulrike Richter-Vapaatalo Foto: © privat Anta Kursiša ja Ulrike Richter-Vapaatalo ovat järjestäneet yhdessä konferenssin, työpajoja ja jatkokoulutuksia teemaan „Monikielisyys ja saksa Suomessa“ liittyen sekä yhteistyössä saksanopettajien kanssa kehittäneet monikielisen oppimateriaalipaketin Mehr als Deutsch. Anta Kursiša on yliopistonlehtori Tukholman yliopistossa: hän opettaa germanistiikkaa, saksaa vieraana kielenä ja monikielisyysdidaktiikkaa. Hän on lisäksi ollut mukana tekemässä saksan oppikirjoja deutsch.com 1, Super 1 und Deutsch ist easy! (Hueber Verlag). Ulrike Richter-Vapaatalo on yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja kiinnostunut germanistiikan saralla mm. kieliopista ja kontrastiivisesta kielentutkimuksesta, mikä johti oppimateriaalin Eine *Tasche Kaffee, *danke! Deutsch und Finnisch kontrastiv und im mehrsprachigen Kontext syntyyn.

Ota yhteyttä

Ulrike Eichstädt
kieliosaston johtaja, instituutin varajohtaja
puh.: + 358 44 7222709
ulrike.eichstadt@goethe.de

Top