Saksaa lapsille

Mädchen mit der Lupe Foto: ©Getty Images/Paul Bradbury

Goethe-Institutin projektien ja tapahtumien tarkoituksena on luoda kiinnostus ja ensikosketus saksan kieleen ja Saksaan. Saksanopinnot jo aloittaneille oppilaille projektit ja tapahtumat antavat lisämotivaatiota kielitaidon syventämiseen. 

Goethe-Institut on suunnitellut koulujen saksanopetuksen ja saksankielisen aineopetuksen tukemiseen monenlaisia projekteja ja tapahtumia.
 

Materiaalia ja tapahtumia esiopetukseen ja 1. - 3. -luokille

Felix & Franzi © Goethe-Institut London

Deutsch mit Felix und Franzi

Opetusmateriaalia peruskoulujen saksanopettajille. Voit ladata maksutta opetusmateriaalia 24 oppitunniksi.

Sukellus saksaan -stipendi

Taloudellista tukea sekä verkostoitumista alakoulun saksanopetukseen. 

Pienten oppilaiden kielisuihkutuksissa tutustutaan saksan kieleen leikkien ja laulaen. 

Pienten oppilaiden kielisuihkutuksissa tutustutaan saksan kieleen leikkien ja laulaen. Luvassa on vauhdikasta menoa, kun osallistujat pääsevät suunnittelemaan yhdessä oman tanssin. Tanssin myötä he oppivat mm. tervehtimään, esittäytymään, kertomaan ja kysymään kuulumisia. Tärkeintä on päästä kokemaan ahaa-elämys: ”Minähän osaan saksaa!” Osallistujat saavat muistoksi pieniä lahjoja — kyniä, pinssejä, tarroja — ja opettaja materiaalia.
  • Kesto: 45 min
  • Kohderyhmä: esikoululaiset ja 1.- 3.-luokkalaiset, kaikenikäiset ja -tasoiset oppilaat, myös ne, jotka eivät vielä opiskele saksaa
  • Ryhmäkoko: 10-30 lasta
  • Tavoite: tarjota positiivinen ensikosketus vieraaseen kieleen
Kaikenlaiset oppijat huomioon ottavassa kerhossa lähestytään kieltä sadutuksen, leikin, kuvataiteen, musiikin ja tanssin keinoin.

Kerhon kuvaus ja opetussuunnitelman toteutus:
Kaikenlaiset oppijat huomioon ottavassa kerhossa lähestytään kieltä niin sadutuksen, leikin, kuvataiteen, musiikin kuin tanssin keinoin. Kerhossa opitaan paitsi tervehtimään, esittelemään itsensä ja kertomaan ja kysymään kuulumisia, myös mm. värit, eläimiä, kulkuvälineitä sekä luvut 1-10.

Kerhon pääasiallinen kieli on saksa. Lapsia kannustetaan alusta alkaen käyttämään rohkeasti kieltä.

Pääpaino kerhossa on yhdessä tekemisellä. Aikaisemmista kerhoista saadut hyvät kokemukset osoittavat, että jo lyhytkin kerhojakso saa kerholaiset paitsi innostumaan kielestä myös ymmärtämään suuren määrän arkipäivän ilmaisuja ja kysymyksiä.
Kerhoja voidaan pitää rinnakkain ja/tai perätysten niin suomen- kuin ruotsinkielisissäkin kouluissa.
  • Kohderyhmä: 1.-3. –luokkalaiset, jotka eivät lue saksaa
  • Kesto:10 viikkoa, à 60 min (2 ryhmää viikossa, jos halukkaita on riittävästi)
  • Hinta: 10 kerhokertaa 350 € jne.
  • Mikäli opetusaika on yhdellä kerralla 45 min, kurssin hinta on 300 €

Materiaalia ja tapahtumia 4. - 6. luokille

Tapahtumassa yhdistyvät innostava ja kohderyhmää puhutteleva tarina sekä etappipeli. Vuorovaikutteinen Sinnvoll -peli edistää ryhmädynamiikkaa ja kielitaitoa sekä motivoi kielen opiskeluun tarjoten vaihtelua kielen oppimiseen. 

Tapahtumassa yhdistyvät innostava ja kohderyhmää puhutteleva tarina sekä etappipeli. Vuorovaikutteinen Sinnvoll-peli edistää ryhmädynamiikkaa ja kielitaitoa sekä motivoi kielen opiskeluun tarjoten vaihtelua kielen oppimiseen.
Tehtävät ja sisällöt ylittävät ainerajoja - ne on kehitetty erityisesti CLIL opetukseen (ainesisältöjä vieraalla kielellä: matematiikka, yhteiskuntaoppi, historia, musiikki, kuvataide, liikunta, ympäristöoppi, käsityö).
Tapahtuma vaatii koululta vain vähän valmistautumista ja henkilökuntaa.
Osallistujat työskentelevät pienissä ryhmissä päästen käyttämään kaikkia aistejaan tai, mikäli jokin aisteista puuttuu, luovimaan tilanteessa parhaansa mukaan. Samalla he työstävät opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä saksan kielellä ja ratkaisevat ainerajat ylittäviä, jännittäviä arvoituksia ja luovuutta vaativia ongelmia. Lopuksi ryhmät kisaavat toisiaan vastaan  vuorovaikutteisessa päätösvisassa käyttämällä vielä kerran opittuja tietoja ja taitoja.

Kohderyhmä
  • vaadittu kielitaito : A1/A2 (CEFR)
  • soveltuu myös suurille ryhmille, 15 - 60 oppilasta
Kaikenlaiset oppijat huomioon ottavassa kerhossa lähestytään kieltä sadutuksen, leikin, kuvataiteen, musiikin ja tanssin keinoin.. 

Kerhon kuvaus ja opetussuunnitelman toteutuminen:
Kaikenlaiset oppijat huomioon ottavassa kerhossa lähestytään kieltä niin sadutuksen, leikin, kuvataiteen, musiikin kuin tanssin keinoin. Kerhossa opitaan paitsi tervehtimään, esittelemään itsensä ja kertomaan ja kysymään kuulumisia, myös mm. värit, eläimiä, kulkuvälineitä sekä luvut 1-10.

Kerhon pääasiallinen kieli on saksa, ja lapsia kannustetaan alusta alkaen käyttämään rohkeasti kieltä.

Pääpaino kerhossa on yhdessä tekemisellä. Aikaisemmista kerhoista saadut hyvät kokemukset osoittavat, että jo lyhytkin kerhojakso saa kerholaiset paitsi innostumaan kielestä myös ymmärtämään huomattavan määrän arkipäivän ilmaisuja ja kysymyksiä.
Kerhoja voidaan pitää rinnakkain ja/tai perätysten niin suomen- kuin ruotsinkielisissäkin kouluissa.
Kohderyhmä: 4 - 6 –luokkalaiset, jotka eivät lue saksaa
Kesto:10 viikkoa, á 60 min (2 ryhmää viikossa, jos halukkaita on riittävästi)
Hinta: 10 kerhokertaa 350 € jne
Mikäli opetusaika on kerrallaan á 45 min/10 kerran sarjan hinta on 300 €

Saksanopetukseen tarkoitettu materiaali MEHR ALS DEUTSCH („Enemmän kuin saksaa“) antaa vinkkejä siihen kuinka soveltaa monikielisyysdidaktiikkaa käytännön opetustyössä. Oppilaat eivät opi pelkästään saksaa, uutta vierasta kieltä, vaan voivat käyttää hyväkseen kaikkea muiden kielten opetuksessa oppimaansa. Opetuksen tarkoituksena on saada oppilas oivaltamaan, mitä yhteistä eri kielillä on, ja käyttämään samankaltaisuutta hyödykseen sekä pohtimaan kielten olemusta yhdessä muitten kanssa. Materiaali sisältää tarkkoja ohjeita harjoitusten laatimiseksi, esittelee eri oppimisstrategioita ja antaa vinkkejä.

Julkaisun taustalla on kolme työpajaa, joiden aiheena oli monikielisen oppimaterialin laatiminen saksanopetukseen. Työpajojen vetäjinä toimivat Anta Kursiša ja Ulrike Richter-Vapaatalo Helsingin yliopiston Kielten laitokselta (germaaninen filologia).

Tekstien julkaisuoikeudet: Kirjoittajat ja Goethe-Institut Finnland. Tekstejä saa kopioida opetustarkoituksiin ilman rajoituksia.

Aineisto on tuotettu Saksan ulkoministeriön tuella.