გერმანული ენის კურსები მოზრდილთათვის
A1–C2

ექსტენსიური კურსები

12,5 კვირა
სამჯერ წელიწადში
კვირაში ორჯერ, დღეში 3 აკადემიური საათი
კურსის ხანგრძლივობა 75/85 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-C2
პროგრესია: 1 საფეხური
მაქსიმუმ 16 მონაწილე

ინტენსიური კურსები

13 კვირა
სამჯერ წელიწადში
კვირაში სამჯერ, დღეში 4 აკადემიური საათი
კურსის ხანგრძლივობა 150/170 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-C1
პროგრესია: 2 საფეხური
მაქსიმუმ 16 მონაწილე

სუპერინტენსიური კურსები

14 კვირა
სამჯერ წელიწადში
კვირაში ოთხჯერ, დღეში 4-6 აკადემიური საათი
კურსის ხანგრძლივობა 280 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-A2
პროგრესია: 4 საფეხური
მაქსიმუმ 16 მონაწილე

კომბინირებული ექსტენსიური კურსები

12,5 კვირა
სამჯერ წელიწადში
კვირაში ორჯერ, დღეში 3 აკადემიური საათი და 1 აკადემიური საათი ონლაინ-მუშაობა
კურსის ხანგრძლივობა 75/85 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-B1
პროგრესია: 1 საფეხური
მაქსიმუმ 16 მონაწილე

მეტი ინფორმაცია

კონტაქტი და რეგისტრაცია

ჩვენი ერთ-ერთი კურსით დაინტერესდით და დამატებითი ინფორმაცია გჭირდებათ? სიამოვნებით დაგეხმარებით.

ჩვენი კურსების ფორმატები

გერმანულის შესწავლა გსურთ და კურსის დაგეგმვისას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას თქვენი პირადი საჭიროებების გათვალისწინებას ანიჭებთ? ისწავლეთ თქვენი სურვილისამებრ და მიაღწიეთ დასახულ მიზანს!

A1–C2 დონეები

ჩვენი გერმანული ენის კურსები მორგებულია ენებისთვის დადგენილ საერთო ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოს (GER) დონეებს.