გერმანული ენის კურსები ზრდასრულებისთვის
A1–C2

#ზაფხულიგოეთესთანერთად

 იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი კურსის მონაწილეების ჯანმრთელობა, გერმანული ენის კურსები დისტანციურ ფორმატში რჩება სასწავლო პლატფორმისა და ონლაინ-შეხვედრების გამოყენებით. ზაფხულში ინტენსიურად შეგიძლიათ ისწავლოთ ნახევარი ან სრული საფეხური.
 
ჩვენი აქტუალური შემოთავაზება  
აქტუალური ინფორმაცია: კორონა

ექსტენსიური კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 12,5 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, დღეში 3 აკადემიური საათი
სულ: 75/85 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-C2
პროგრესია: 1 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
საფასური: 390,00 ლარი (კურსები 18:00 საათამდე)
საფასური: 450,00 ლარი (კურსები 18:00 საათის შემდეგ)

ინტენსიური კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 13-14 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში სამჯერ/ოთხჯერ, დღეში 4 აკადემიური საათი
სულ: 150 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს (A1, A2, B1, C1)
სულ: 170 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს (B2)
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-C1
პროგრესია: 2 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
საფასური: 860,00 ლარი
საფასურის დაფარვა შესაძლებელია 2 ნაწილად.

სუპერინტენსიური კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 14 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ოთხჯერ, დღეში 4-6 აკადემიური საათი
სულ: 280 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-A2
პროგრესია: 4 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
საფასური: 1600,00 ლარი
საფასურის ოთხივე საფეხურისათვის წინსწრებით იფარება

კომბინირებული ექსტენსიური კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 12,5 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, დღეში 3 აკადემიური საათი და 1 აკადემიური საათი ონლაინ-მუშაობა
სულ: 75/85 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-B1
პროგრესია: 1 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
საფასური: 420,00 ლარი

მეტი ინფორმაცია

კონტაქტი და რეგისტრაცია

ჩვენი ერთ-ერთი კურსით დაინტერესდით და დამატებითი ინფორმაცია გჭირდებათ? სიამოვნებით დაგეხმარებით.

ჩვენი კურსების ფორმატები

გერმანული ენის შესწავლა გსურთ და კურსის დაგეგმვისას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას პირადი საჭიროებების გათვალისწინებას ანიჭებთ? ისწავლეთ თქვენი სურვილისამებრ და მიაღწიეთ დასახულ მიზანს!

A1–C2 დონეები

ჩვენი გერმანული ენის კურსები მორგებულია ენებისთვის დადგენილ საერთო ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოს (GER) დონეებს.