გერმანული ენის კურსები მოზრდილთათვის
A1–C2

ექსტენსიური კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 12,5 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, დღეში 3 აკადემიური საათი
სულ: 75/85 აკ.საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-C2
პროგრესია: 1 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
საფასური: 390,00 ლარი (კურსები 18:00 საათამდე)
საფასური: 450,00 ლარი (კურსები 18:00 საათის შემდეგ)

ინტენსიური კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 13-14 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში სამჯერ/ოთხჯერ, დღეში 4 აკადემიური საათი
სულ: 150 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს (A1, A2, B1, C1)
სულ: 170 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს (B2)
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-C1
პროგრესია: 2 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
საფასური: 860,00 ლარი
საფასურის დაფარვა შესაძლებელია 2 ნაწილად.

სუპერინტენსიური კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 14 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ოთხჯერ, დღეში 4-6 აკადემიური საათი
სულ: 280 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-A2
პროგრესია: 4 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
საფასური: 1600,00 ლარი
საფასურის ოთხივე საფეხურისათვის წინსწრებით იფარება

კომბინირებული ექსტენსიური კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 12,5 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, დღეში 3 აკადემიური საათი და 1 აკ. საათი ონლაინ-მუშაობა
სულ: 75/85 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1-B1
პროგრესია: 1 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
საფასური: 420,00 ლარი

მეტი ინფორმაცია

კონტაქტი და რეგისტრაცია

ჩვენი ერთ-ერთი კურსით დაინტერესდით და დამატებითი ინფორმაცია გჭირდებათ? სიამოვნებით დაგეხმარებით.

ჩვენი კურსების ფორმატები

გერმანულის შესწავლა გსურთ და კურსის დაგეგმვისას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას თქვენი პირადი საჭიროებების გათვალისწინებას ანიჭებთ? ისწავლეთ თქვენი სურვილისამებრ და მიაღწიეთ დასახულ მიზანს!

A1–C2 დონეები

ჩვენი გერმანული ენის კურსები მორგებულია ენებისთვის დადგენილ საერთო ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოს (GER) დონეებს.