გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსები

Goethe Spracharbeit Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

გოეთეს სერტიფიკატი

მოცემული კურსი საგანგებოდ მოგამზადებთ გოეთეს ინსტიტუტის საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატების მოსაპოვებლად. თქვენ გაეცნობით წერითი და ზეპირი გამოცდის სხვადასხვა ნაწილებს შესაბამისი სავარჯიშოების საშუალებით და შესაბამის საგამოცდო ტექნიკებში გაიწვრთნებით.

ვადები და ფასები

TestDaF -ის მოსამზადებელი კურსები

11 კვირა
სამჯერ წელიწადში
კვირაში ოთხჯერ, დღეში 4 აკ. საათი
კურსის ხანგრძლივობა  170 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: C1
პროგრესია: 2 საფეხური
მაქს. 16 მონაწილე

გამოცდების მოსამზადებელი კურსები

2 კვირა
მოთხოვნის მიხედვით
ორ კვირაში 5 მეცადინეობა, დღეში 4 აკ. საათი
კურსის ხანგრძლივობა  20 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს
მაქს. 10 მონაწილე

Start Deutsch 1 -ის მოსამზადებელი კურსები

10,5 კვირა
სამჯერ წელიწადში
კვირაში ხუთჯერ, დღეში 3 აკ. საათი
კურსის ხანგრძლივობა  160 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1
პროგრესია: 2 საფეხური
მაქს. 18 მონაწილე

მეტი ინფორმაცია

კონტაქტი და რეგისტრაცია

ჩვენი ერთ-ერთი კურსით დაინტერესდით და დამატებითი ინფორმაცია გჭირდებათ? სიამოვნებით დაგეხმარებით.

A1–C2 დონეები

ჩვენი გერმანული ენის კურსები მორგებულია ენებისთვის დადგენილ საერთო ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოს (GER) დონეებს.