გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსები

Goethe Spracharbeit Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

გოეთეს სერტიფიკატი

მოცემული კურსი საგანგებოდ მოგამზადებთ გოეთეს ინსტიტუტის საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატების მოსაპოვებლად. თქვენ გაეცნობით წერითი და ზეპირი გამოცდის სხვადასხვა ნაწილებს შესაბამისი სავარჯიშოების საშუალებით და შესაბამის საგამოცდო ტექნიკებში გაიწვრთნებით.

ვადები და ფასები

TestDaF -ის მოსამზადებელი კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 11 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ოთხჯერ, დღეში 4 აკ. საათი
კურსის ხანგრძლივობა: 170 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: C1.1 + C1.2
პროგრესია: 2 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
კურსის საფასური: 900 ლარი

გამოცდების მოსამზადებელი კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 2 კვირა
დასაწყისი: მოთხოვნის მიხედვით
ინტენსივობა: ორ კვირაში 5 მეცადინეობა, დღეში 4 აკ. საათი
კურსის ხანგრძლივობა:  20 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1 - C2
მონაწილეთა რაოდენობა: 10 მონაწილე
კურსის საფასური: 250,00 ლარი

Start Deutsch 1 -ის მოსამზადებელი კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 11 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ხუთჯერ, დღეში 3 აკ. საათი
კურსის ხანგრძლივობა: 160 აკ. საათი, 1 აკ. საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1
პროგრესია: 2 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: მაქს. 18 მონაწილე
კურსის საფასური: 820,00 ლარი

მეტი ინფორმაცია

კონტაქტი და რეგისტრაცია

ჩვენი ერთ-ერთი კურსით დაინტერესდით და დამატებითი ინფორმაცია გჭირდებათ? სიამოვნებით დაგეხმარებით.

A1–C2 დონეები

ჩვენი გერმანული ენის კურსები მორგებულია ენებისთვის დადგენილ საერთო ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოს (GER) დონეებს.