გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსები

Goethe Spracharbeit Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

გოეთეს ინსტიტუტის სერტიფიკატი

მოცემული კურსი საგანგებოდ მოგამზადებთ გოეთეს ინსტიტუტის საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატების მოსაპოვებლად. თქვენ გაეცნობით წერითი და ზეპირი გამოცდის სხვადასხვა ნაწილებს შესაბამისი სავარჯიშოების საშუალებით და შესაბამის საგამოცდო ტექნიკებში გაიწვრთნებით.

ვადები და ფასები

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გავუფრთხილდეთ თქვენს ჯანმრთელობას. ამ მიზნით შევამცირეთ ჯგუფებში კურსის მონაწილეთა რაოდენობა და კურსების უმეტესობას ჩვენთვის უკვე კარგად აპრობირებული შერეული ფორმატით გთავაზობთ. ამგვარი მიდგომით შეძლებთ საფუძვლიანად და ინტენსიურად დაეუფლოთ ენას.

ჩვენთან შეისწავლით გერმანულს. მარტივად. ეფექტიანად. ახლა. 
 
ჩვენი აქტუალური შემოთავაზება  
აქტუალური ინფორმაცია: კორონა

TestDaF -ის მოსამზადებელი კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 11 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ოთხჯერ, დღეში 4 აკადემიური საათი
სულ: 170 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: C1.1 + C1.2
პროგრესია: 2 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: 16 მონაწილე
კურსის საფასური: 900,00 ლარი

გამოცდების მოსამზადებელი კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 2 კვირა
დასაწყისი: მოთხოვნის მიხედვით
ინტენსივობა: ორ კვირაში 5 მეცადინეობა, დღეში 4 აკადემიური საათი
სულ:  20 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1 - C2
მონაწილეთა რაოდენობა: 10 მონაწილე
კურსის საფასური: 250,00 ლარი

Start Deutsch 1 -ის მოსამზადებელი კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 11 კვირა
დასაწყისი: სამჯერ წელიწადში
ინტენსივობა: კვირაში ხუთჯერ, დღეში 3 აკადემიური საათი
სულ: 160 აკადემიური საათი, 1 აკადემიური საათი შეადგენს 45 წუთს
შემოთავაზებული საფეხურები: A1
პროგრესია: 2 საფეხური
მონაწილეთა რაოდენობა: მაქს. 16 მონაწილე
კურსის საფასური: 820,00 ლარი
საფასურის დაფარვა შესაძლებელია 2 ნაწილად

მეტი ინფორმაცია

კონტაქტი და რეგისტრაცია

ჩვენი ერთ-ერთი კურსით დაინტერესდით და დამატებითი ინფორმაცია გჭირდებათ? სიამოვნებით დაგეხმარებით.

A1–C2 დონეები

ჩვენი გერმანული ენის კურსები მორგებულია ენებისთვის დადგენილ საერთო ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოს (GER) დონეებს.