კურსის მოძებნა ვადები და ფასები


 

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გავუფრთხილდეთ თქვენს ჯანმრთელობას. ამ მიზნით შევამცირეთ ჯგუფებში კურსის მონაწილეთა რაოდენობა და კურსების უმეტესობას ჩვენთვის უკვე კარგად აპრობირებული შერეული ფორმატით გთავაზობთ. ამგვარი მიდგომით შეძლებთ საფუძვლიანად და ინტენსიურად დაეუფლოთ ენას.

ჩვენთან შეისწავლით გერმანულს. მარტივად. ეფექტიანად. ახლა. 
 
ჩვენი აქტუალური შემოთავაზება 
აქტუალური ინფორმაცია: კორონა

ენის დონის დასადგენი ტესტი

თუ თქვენ უკვე ფლობთ გერმანულ ენას, შეგიძლიათ გაიაროთ 30 მაისიდან 3 ივნისამდე ენის დონის დასადგენი ტესტი ონლაინ. ტესტის წერილობითი ნაწილის შემდეგ გექნებათ ზეპირი გასაუბრება გოეთეს ინსტიტუტის პედაგოგთან, ამავდროულად შეგიძლიათ მიიღოთ კონსულტაციაც და შეარჩიოთ თქვენთვის შესაფერისი ენის კურსი.  
შეფასდება ტესტები და ზეპირ გასაუბრებაზე მოწვევას მიიღებენ ის მონაწილეები, რომლებიც ტესტირებას მხოლოდ ტესტირებისათვის მოცემულ ვადაში შეასრულებენ.  
ტესტირება ენის დონის დასადგენი ონლაინ ტესტი უფასოა. 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.