ჩვენი კურსების ფორმატები

კურსების ფორმატები ონლაინ ჯგუფური კურსები ონლაინ, კომბინირებული და დასწრებული სწავლების კურსები დასწრებული კურსები
ადგილობრივ გოეთეს ინსტიტუტში სწავლა 50% 100%
ონლაინ სწავლა 100% 50%
მასწავლებლის მიერ პირადი კურირება      
გოეთეს სერტიფიკატებისთვის მომზადება      
დროის მოქნილი განაწილება   50%
ვირტუალური საკლასო ოთახი      
Multimedialer Unterricht      
დამატებითი ინფორმაცია დამატებითი ინფორმაცია ონლაინ ჯგუფური კურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია კომბინირებული კურსის შესახებ
ვადები და ფასები ვადები და ფასები ვადები და ფასები