Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

თქვენ გსურთ...

  • გერმანულენოვან სივრცეში უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა
  • ვაკანსიაზე განაცხადის შეტანისას გერმანული ენის გაღრმავებული ცოდნის დამამტკიცებელი საბუთის წარდგენა
  • სამედიცინო სფეროში მუშაობისთვის მომზადება
  • B2-ის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღება
  • ოფიციალური და საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატის მოპოვება

Goethe-Zertifikat B2 არის გერმანული ენის გამოცდა მოზრდილებისთვის და 2019 წლიდან მოზარდებისთვისაც. ის ადასტურებს გერმანული ენის გაღრმავებულ ცოდნას და საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს (GER) ექვსსაფეხურიანი სკალის მეოთხე (B 2) საფეხურს შეესაბამება.

ამ გამოცდის ჩაბარებით თქვენ ადასტურებთ, რომ ...

  • კონკრეტულ და აბსტრაქტულ თემებზე შექმნილი კომპლექსური ტექსტების მთავარი აზრის წვდომისა და საკუთარ პროფესიულ სფეროში საგნობრივი დისკუსიების გაგების უნარი შეგწევთ.
  • კონტაქტში სპონტანურად და თავისუფლად შედიხართ, ისე რომ გერმანულენოვან მოსაუბრესთან დიალოგი ორმხრივად დიდი ძალისხმევის გარეშე წარიმართება.
  • შეგიძლიათ თემების ფართო სპექტრის შესახებ გასაგებად და დეტალურად საუბარი, აქტუალურ საკითხზე საკუთარი პოზიციის გამოხატვა და სხვადასხვა შესაძლებლობების პრიორიტეტებისა და ნაკლოვანაბათა განმარტება.

გამოცდის ვადები

გამოცდის დღეები რეგისტრაციის დღეები ადგილი
12.04.2019: წერითი გამოცდა
13.04.2019: ზეპირი გამოცდა
25.03.-28.03.2019 (10:00 - 17:00 საათი) გოეთეს ინსტიტუტი

მომზადება

სავარჯიშო მასალები

აქ იპოვი გამოცდის ნიმუშებსა და სავარჯიშო მასალებს შეუზღუდავ წვდომაში როგორც ინტერაქტიულ, ასევე ონლაინ-რეჟიმში.

დამატებითი ინფორმაცია

Goethe- Zertifikat B2 გამოცდის წინაპირობები, შინაარსი და დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ: