სავარჯიშო მასალა

უკან დაბრუნება. TestDaF

TestDaF–ისთვის მომზადებაში TestDaF–ის ორი სრულყოფილი საგამოცდო ნიმუში დაგეხმარებათ. ისინი მითითებებთან და რჩევებთან ერთად www.testdaf.de–ზე უფასოდაა ხელმისაწვდომი..

ჩამოსატვირთი მასალა

გამოცდის ნიმუში ჩამოსატვირთად
გამოცდის ნიმუშები მითითებებისა და რჩევების ჩათვლით იხილეთ უშუალოდ TestDaF–ის გვერდზე.

შესაკვეთი მასალები

სავარჯიშო მასალა
TestDaF–ის სავარჯშო მასალის ჩამონათვალი უშუალოს TestDaF–ის გვერდზე იხილეთ. მასალების შეძენა მაღაზიაში შეგიძლიათ.