საზაფხულო ბანაკი

კვალიფიკაციის ამაღლება გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის

საზაფხულო ბანაკი გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის

საზაფხულო ბანაკი საქართვლოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში მოქმედი და დამწყები გერმანული ენის მასწავლებლებისთვის
28.06.2019 - 02.07.2019
ჩასვლის დღე: 27.06.2019 
გამგზავრების დღე: 03.07.2019
ადგილი: სასტუმრო "ვალდჰოტელი", ლაგოდეხი, საქართველო

გსურთ გახდეთ სკოლის მასწავლებელი ან არც თუ ისე დიდი ხანია, ასწავლით გერმანულ ენას სკოლაში და გსურთ, რომ ახალი იმპულსები მიიღოთ თქვენი პედაგოგიური საქმიანობის დასახვეწად?

გოეთეს ინსტიტუტი იწვევს გერმანული ენის მასწავლებლებს საერთაშორისო გერმანულენოვან ბანაკში კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ სკოლის მასწავლებლებს სომხეთიდან, საქართველოდან და აზერბაიჯანიდან. კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში მასწავლებლები მიიღებენ სრულ დაფინანსებას.

შინაარსი

რა არის კარგი გაკვეთილი? რომელი მეთოდურ-დიდაქტიკური  პრინციპები უნდა გამოვიყენოთ დავალებაზე ორიენტირებული გაკვეთილის დაგეგმვისას?
ბანაკი შედგება მეთოდური და ენობრივი ნაწილებისგან. მეთოდური სემინარი შეეხება თანამედროვე, დავალებებზე ორიენტირებული გაკვეთილის თეორიეულ საფუძვლებს. ენობრივი ნაწილზე კი სემინარზე შემუშავებული დაკვირვების გაიდლაინის დახმარებით მონაწილეები შეძლებენ დაადგინონ, თუ როგორია სიმანდვილეში კარგად დაგეგმილი გაკვეთილი. გარდა ამისა, მონაწილეები გაეცნობიან წარმატებული სავარჯიშოებს, დავალებებსა და დავალების ფორმებს, მცირე და დიდ პროექტებს.

მიზნები


მასწავლებლები გაეცნობიან კარგი გაკვეთილის მთავარ პრონციპებს და თავად გამოცდიან და გააანალიზებენ, როგორ შეიძლება მათი საგაკვეთილო პრაქტიკაში გატარება.

ფორმატი

კომბინირებული ინტენსიური ბლოკსემიანრი 
ონლაინ მოსამზადებელი ფაზა:
დასწრებული სემინარი: 28.06.-02.07.2019
ონლაინ საევალუაციო ფაზა:

მონაწილეობის პირობები


მონაწილოთა რაოდენობა: 20 დამწყები ან ახალგაზრდა მასწავლებელი, რომლებიც დასაქმებული არიან სასკოლო სექტორში, რომლებიც მზად არიან გაიზიარონ ბანაკის პირობები და ინტერკუტურული გარემო.
სავალდებულოა ინტერნეტთან წვდომა.
 

ტრენერები

ბანაკს უხელმძღვანელებენ  ქართველი და გერმანელი ტრენერები.

ფასი

მონაწილობა უფასოა. დაფინანსდება მგზავრობის და ბანაკში ცხოვრების ხარჯები.

განაცხადების შემოტანა დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო განაცხადი (ტაბელარული ბიოგრაფია და სამოტივაციო წერილი) უნდა გამოაგზავნონ  2018 წლის 6 ივნისამდე ელექტრონული ფოსტით:
ana.mshvildadze@goethe.de

კონკურსი

დაინტერესებულმა პირებმა უნდ შეავსონ ონლიან საკონკურსო განაცხადი 2019 წლის 10 ივნისამდე.

საკონტაქტო პირი:
ანა მშვილდაძე
ana.mshvildadze@goethe.de
+995322938945

 


 

დაბრუნება