მასალები გაკვეთილისათვის

Konzepte und Materialien

 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მასალები გაკვეთილისთვის განკუთვნილია როგორც გერმანული ენის მასწავლებლების ასევე საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლბელებისათვის.  გთავაზობთ იდეებს თქვენი გაკვეთილისათვის, თუ როგორ მოამზადოთ მოსწავლეები გამოფენაზე წასასვლელად, ხოლო გამოფენის  დათვალიერების შემდეგ როგორ მოახდინოთ მოსწავლეების მიერ მიღებული ინფორმაციისა და ცოდნის ევალუირება (A1-დან B1 დონემდე).  გთავაზობთ სამი ტიპის დავალებების კრებულს, რომელიც გამოფენის დათვალიერების დროს დაგეხმარებათ. აქვე იხილავთ ჩვენს რჩევებს CLIL-ის გაკვეთილის მოსამზადებლად.
 

A1 – მომზადება, გამოფენის დათვალიერება და ევალუირება

A1 - გამოფენისთვის მოსწავლეების მომზადება: რჩევები მასწავლებლებს
A1 - გამოფენისთვის მოსწავლეების მომზადება: მასალები
A1 - გამოფენის დათვალიერება: რჩევები მასწავლებლებს
A1 -გამოფენის დათვალიერება: მასალები
A1 - გამოფენის შემდგომი ევალუაცია: რჩევები მასწავლებლებს
A1 - გამოფენის შემდგომი ევალუაცია: მასალები
 

A2 - მომზადება, გამოფენის დათვალიერება და ევალუირება

A2 - გამოფენისთვის მოსწავლეების მომზადება: რჩევები მასწავლებლებს
A2 - გამოფენისთვის მოსწავლეების მომზადება: მასალები
A2 - გამოფენის დათვალიერება: რჩევები მასწავლებლებს
A2 - გამოფენის დათვალიერება: მასალები
A2 - გამოფენის შემდგომი ევალუაცია: რჩევები მასწავლებლებს
A2 - გამოფენის შემდგომი ევალუაცია: მასალები
 

B1 – მომზადება, გამოფენის დათვალიერება და ევალუირება

B1 - გამოფენისთვის მოსწავლეების მომზადება: რჩევები მასწავლებლებს
B1 - გამოფენისთვის მოსწავლეების მომზადება: მასალები
B1 - გამოფენის დათვალიერება: რჩევები მასწავლებლებს
B1 - გამოფენის დათვალიერება: მასალები
B1 - გამოფენის შემდგომი ევალუაცია: რჩევები მასწავლებლებს


B1 – პროექტი/ფოტოკონკურსი „ჩვენი სკოლა იცვლის აზროვნებას!“

პროექტი B1: „ჩვენი სკოლა იცვლის აზროვნებას
 

CLIL – საკაგვეთილო მასალები (A2 დონიდან)

ყველა მოდული - რჩევები მასწავლებლებს CLIL
ყველა მოდული - მომზადება CLIL
მოდული მიწა - CLIL
მოდული ცეცხლი - CLIL
მოდული ჰაერი - CLIL
მოდული წყალი - CLIL