Ολυμπιάδα της Γερμανικής Γλώσσας Ελλάδας
Η Ολυμπιάδα της Γερμανικής Γλώσσας 2020

IDO 2020 © Goethe-Institut

Η Ολυμπιάδα της Γερμανικής Γλώσσας (Internationale Deutscholympiade - IDO) είναι ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός γερμανικής γλώσσας. Διεξάγεται κάθε 2 χρόνια στη Γερμανία, σε συνδιοργάνωση του Goethe-Institut και της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής (Internationaler Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband - IDV).

Στόχος της Ολυμπιάδας είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων απ’ όλο τον κόσμο για τη γερμανική γλώσσα, να προωθήσει την αλληλοκατανόηση και την ανεκτικότητα και να φέρει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε άμεση επαφή με τη γερμανική επιστήμη και τον γερμανικό πολιτισμό.
Το 2020 η Ολυμπιάδα της Γερμανικής Γλώσσας θα διεξαχθεί από 26 Ιουλίου έως 08 Αυγούστου στην πόλη Δρέσδη. Περισσότεροι από 100 μαθητές και μαθήτριες από όλο τον κόσμο ηλικίας 14-17 ετών, θα συναντηθούν στη Γερμανία για να αναμετρηθούν στην αγαπημένη τους ξένη γλώσσα. Στην Ολυμπιάδα θα συμμετάσχουν δύο μαθητές/τριες από κάθε χώρα, οι οποίοι/ες θα αναδειχθούν σε προκριματικούς γύρους που οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς από τη χώρα καταγωγής τους.
Το Goethe-Institut διοργανώνει φέτος τον προκριματικό γύρο της Ολυμπιάδας της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα και προσκαλεί νέους ηλικίας 14-17 ετών που μαθαίνουν γερμανικά ως ξένη γλώσσα να δηλώσουν συμμετοχή.
Ο προκριματικός γύρος στην Ελλάδα αφορά στα γλωσσικά επίπεδα Β1 και Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες και αποτελείται από δύο φάσεις:
  • Στην 1η φάση οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μία γραπτή εργασία στη μορφή «Εφημερίδα τοίχου» και να την αποστείλουν ταχυδρομικά 

Νέα προθεσμία αποστολής: 31 Ιανουαρίου 2020
  • Στη 2η φάση 9 μαθητές/τριες  θα επιλεγούν και θα προσκληθούν στη Αθήνα το Μάρτιο του 2020, όπου θα συναγωνιστούν σε μια «Προσομοίωση της Ολυμπιάδας της Γερμανικής Γλώσσας», για την ανάδειξη των δύο μαθητών/τριών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Ολυμπιάδα της Γερμανικής Γλώσσας 2020 στη Δρέσδη.