ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ

Jugendbegegnungen © Shutterstock

Η δραστηριοποίηση των μαθητών είναι ένα από τα πιο σημαντικά –κι ορισμένες φορές από τα πιο δύσκολα –καθήκοντα των εκπαιδευτικών. Το Goethe Institut Athen συγκέντρωσε μια σειρά προτάσεων για πολιτισμικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο και η εκμάθηση γερμανικών να είναι ακόμα πιο διασκεδαστική και ευχάριστη.