Τα σχολεία PASCH βοηθούν στην δημιουργία του αγάλματος της ελευθερίας!

2η διάσκεψη κορυφής © Jonas Listl

H 2η διάσκεψη κορυφής των παιδιών πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στον εξωτερικό συνεδριακό χώρο της NS εποχής στη Νυρεμβέργη. Συνολικά 50 παιδιά και έφηβοι από 8 χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία, Αυστραλία) δημιούργησαν το "Άγαλμα της Ειρήνης" μαζί με περίπου 400 μαθητές από τη Νυρεμβέργη. Ανάμεσά τους ήταν και 23 μαθητές από τα σχολεία PASCH στην Αλβανία, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Κατά τη διάρκεια του έτους, πάνω από χίλια πλαστικά όπλα είχαν σταλεί από παιδιά και εφήβους από 18 χώρες στο Μουσείο Παιχνιδιών της Νυρεμβέργης και αποτέλεσαν παράδειγμα για περισσότερη ειρήνη στον κόσμο.

Το άγαλμα ύψους 4 μέτρων που προέκυψε θα στήνεται από τώρα και στο εξής σε διάφορα μέρη της κοινωνίας με σκοπό την τόνωση της συζήτησης. Οι αντιπρόσωποι στη διάσκεψη κορυφής αποφάσισαν να συνεχίσουν την παγκόσμια συλλογή πλαστικών όπλων έως το 2022. Επιπλέον πολλοί νέοι "πυλώνες ειρήνης" πρόκειται να δημιουργηθούν σε πολλά μέρη του κόσμου. Το όραμα είναι να δημιουργηθεί ένας "ναός του αφοπλισμού" μέσω των πυλώνων μετά από χρόνια. Στο πλαίσιο της διάξεψης κορυφής δημιουργήθηκε ένα βίντεο το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στο κανάλι του youtube: 

Μπορείτε να ακολουθήσετε την υπόλοιπη διαδικασία στην ιστοσελίδα Konferenz der Kinder.
 

  • Άγαλμα της ελευθερίας © Jonas Listl
  • Άγαλμα της ελευθερίας 2 © Jonas Listl
  • Konferenz der Kinder 2019 © Jonas Listl
  • Πλαστικά όπλα © Jonas Listl