Καλοκαιρινο προγραμμα 2018

Εντατικό τμήμα επιμόρφωσης 2018 © Colourbox

Εντατικό τμήμα επιμόρφωσης „Διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε εφήβους“

Μερική υποτροφία του Goethe-Institut Athen

Το Goethe-Institut προσφέρει υποτροφίες για την συμμετοχή σε μία blended-learning επιμόρφωση σχετικά με τη «Διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε εφήβους». Πρόκειται για την 10η ενότητα της επιμορφωτικής σειράς «Μαθαίνω να διδάσκω Γερμανικά» (DLL), η οποία απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές Γερμανικών είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε εκπαιδευόμενων ηλικίας από 13 ετών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.

Για ποιόν λόγο αξίζει να κάνετε αίτηση;
  • Έχετε την δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε το καλοκαίρι, για να επιμορφωθείτε χωρίς το καθημερινό επαγγελματικό άγχος.
 
  • Η επιμόρφωση εκτείνεται σε τρείς πιο σύντομες φάσεις:
Online: 20 – 28/08/2018

Δια ζώσης στα Χανιά, Κρήτη: 30/08 – 06/09/2018
(Ημέρα άφιξης: 30/08/2018, ημέρα αναχώρησης: 06/09/2018)

Online: 24/09 – 07/10/2018
 

Επιμορφώνεστε σε έναν μήνα αντί σε τρείς μήνες!
 
  • Στην επιμόρφωση θα συμμετέχουν καθηγήτριες/καθηγητές από χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε να είναι εφικτός ένας διεθνής διάλογος.
 
  • Η δια ζώσης φάση της επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στο Goethe-Zentrum Χανίων.
 
  • Το ξενοδοχείο θα βρίσκεται κοντά στο Goethe-Zentrum.
 
  • Η υποτροφία του Goethe-Institut καλύπτει τα εξής έξοδα: Tο κόστος της συμμετοχής της επιμόρφωσης καθώς και τη διαμονή και την ημιδιατροφή. Οι συμμετέχοντες αναλάβουν μόνο τα έξοδα προς και από τα Χανιά. 
 
Επιμορφώτριες:
 
Ιωάννα Τσιαρέα
Virginia Pascu

DLL KURSE IN GRIECHENLAND/IN DER REGION SÜDOST-EUROPA