Διαδικτυακές συναντήσεις νέων

Διαδικτυακές συναντήσεις νέων_GI © Goethe-Institut Athen

„Jugend macht Zukunft“

Διαδικτυακές συναντήσεις νέων

Φέτος, οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις του Goethe-Institut πραγματοποιήθηκαν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο: Νέοι από 9 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Κόσοβο, Κύπρος, Τουρκία,) συναντήθηκαν από την 1η – 10  Ιούλιου 2020 σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης και συμμετείχαν από κοινού σε projects με θέμα την κοινωνία των πολιτών, τη βιωσιμότητα και τον εθελοντισμό. Δημιούργησαν το δικό τους avatar, με το οποίο μπορούσαν να δουν και να ακούσουν ο ένας τον άλλον καθώς και να κινούνται ελεύθερα στον διαδικτυακό χώρο της κατασκήνωσης.

Το πρόγραμμα αποτελούταν από διαδραστικά γλωσσικά μαθήματα με θεματικά εργαστήρια και ομαδικές δραστηριότητες (συζητήσεις γύρω από μια εντυπωσιακή φωτιά στην ύπαιθρο, παιχνίδια, εργαστήρια ιδεών, εκστρατείες ανακύκλωσης, σχεδιασμός τρισδιάστατων φωτογραφικών άλμπουμ). Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος ήταν ο τακτικός αναστοχασμός. Το διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων δεν στάθηκε στιγμή εμπόδιο στην ομαδική δράση και μάθηση, αντιθέτως όλοι αποδέχτηκαν τη διαπολιτισμική αυτή ανταλλαγή με σεβασμό και ενθουσιασμό.

Κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης βελτιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι θεματικές και γλωσσικές γνώσεις των συμμετεχόντων, καθώς και οι κοινωνικές και διαδικτυακές τους δεξιότητες. Συγκεκριμένα, τους δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούν και να ευαισθητοποιηθούν με τρέχοντα θέματα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών, να γνωρίσουν και να ανταλλάξουν ιδέες με νέους από άλλες χώρες, να λάβουν μέρος σε διαδραστικά εργαστήρια και ταυτόχρονα να βελτιώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τις ιδέες που ανέπτυξαν από κοινού μέχρι το τέλος του έτους και θα περιγράψουν τις εμπειρίες τους σε μια επόμενη διαδικτυακή συνάντηση. Μείνετε συντονισμένοι!