Δανεισμος
Αθήνα

Goethe-Institut Athen - Η βιβλιοθήκη μας Foto: Goethe-Institut Athen/Νίκος Παπαγγελής

Online κατάλογος

Online αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Goethe-Institut Athen.

Online κατάλογος

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ εξυπηρΕτηση
Δευτέρα 11:00-20:00 11:00-20:00
Τρίτη 11:00-20:00 11:00-20:00
Πέμπτη 11:00-20:00 11:00-20:00
Παρασκευή 11:00-15:00 11:00-15:00
Σάββατο 11:00-14:00 -
 
Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατός ο δανεισμός και η επιστροφή μέσων εντός του χρονικού διαστήματος από τις 25/-27/3/2019. Σε περίπτωση που έχετε βιβλία και άλλα μέσα που πρέπει να επιστραφούν εντός των ημερών αυτών, το χρονικό όριο του δανεισμού σας θα επεκταθεί αυτομάτως.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

 

Όροι δανεισμού

Η πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για όλους και η χρήση βιβλίων και μέσων είναι δωρεάν. Για τον δανεισμό είναι απαραίτητη η κάρτα χρήστη.

Εάν είστε Έλληνας πολίτης, παρακαλούμε να προσκομίσετε την αστυνομική σας ταυτότητα για να εγγραφείτε στη βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που έχετε άλλη εθνικότητα, παρακαλούμε να προσκομίσετε την άδεια παραμονής. Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να προσκομίσουν επίσης το τρίπτυχο φοιτητή, ενώ οι μαθητές του Ινστιτούτου την κάρτα μαθητή.

3 βδομάδες για όλα τα μέσα
Ο δανεισμός μπορεί να παραταθεί για όλα τα μέσα, με εξαίρεση εκείνα της κατηγορίας «Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα», για 3 εβδομάδες, εφόσον δεν έχει γίνει κράτηση από άλλο χρήστη. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου του δανεισμού, καταβάλλεται τέλος ύψους 0,25€ ανά ημέρα και ανά κατηγορία μέσου.
 
Για την παράταση δανεισμού, επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Τηλ. +30 210 3661033
bibliothek-athen@goethe.de
Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κράτηση για μέσα που είναι δανεισμένα. Μόλις τα μέσα αυτά επιστραφούν, θα λάβετε ειδοποίησή μας. Η κράτηση διαρκεί για μία εβδομάδα.