Ενημερωση και πληροφοριες

Ανακοινωσεις

Το Μάιο 2019 διεξήχθη για τελευταία φορά η εξέταση Β2/B2j στη σημερινή της μορφή. Οι συμμετέχοντες σε περίπτωση αποτυχίας στο γραπτό ή προφορικό μέρος έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν μέχρι το Μάιο του 2020. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται εντός των προκαθορισμένων και για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους ημερομηνιών. 

Από το Σεπτέμβριο του 2019 η νέα εξέταση Β2/B2j διεξάγεται σε ενότητες.

Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και ενήλικες

Στα πλαίσια της τακτικής αναθεώρησης των εξετάσεών μας, με βάση πάντα τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές έρευνες στην πιστοποίηση των γλωσσικών γνώσεων, η εξέταση  Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και ενήλικες επανασχεδιάσθηκε και από 01/01/2019 διεξάγεται σε ενότητες.
Δεν αποτελείται πλέον από δύο υποχρεωτικά μέρη (γραπτή ομαδική εξέταση και προφορική εξέταση ανά ζεύγη ή ατομική), αλλά από τέσσερις ξεχωριστές ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε όλες τις ενότητες ή σε ορισμένες από αυτές:
 
  • Τρεις ενότητες στη γραπτή ομαδική εξέταση: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
  • μια ενότητα στην προφορική εξέταση ανά ζεύγη ή (κατ’ εξαίρεση) ατομική: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B2 για ενήλικες δεν υπάρχει καμία διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, ποικίλουν μόνο τα θέματα, τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση, ώστε να ανταποκρίνονται στις εμπειρίες και τα βιώματα των εφήβων.  
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι απολύτως όμοια.
 
Η νέα εξέταση Goethe-Zertifikat B2 θα διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική μορφή της εξέτασης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας.
 
Εξέταστρα Β2 neu:
Αθήνα: Συνολική εξέταση 155 € / Ανά ενότητα 60€
Εκτός Αθήνας: Συνολική εξέταση 180€ / Ανά ενότητα 70€

Υλικό για εξάσκηση
Περισσότερες πληροφορίες