Περισσότερες πληροφορίες
2018

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat B2

Το Goethe-Zertifikat B2 τροποποιήθηκε. Μπορείτε να συμμετάσχετε στην παλιά εξέταση Goethe-Zertifikat B2 μέχρι τις 31/12/2018 σε όλο τον κόσμο και σε επιλεγμένα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 31/07/2019. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο εξεταστικό κέντρο της περιοχής σας.

Ένα-ένα: τα μέρη της εξέτασης

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 αποτελείται από τις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ατομική ή ανά ζεύγη).
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διαβάζετε διάφορα κείμενα όπως αγγελίες, αποσπάσματα από καταλόγους, κείμενα από βιβλία εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, σχόλια, κριτικές και εκθέσεις και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις. Συμπληρώνετε λέξεις που λείπουν σε γραπτό κείμενο.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Εκφράζετε γραπτά την άποψή σας για κάποιο δημοσιογραφικό άρθρο ή ένα σύντομο άρθρο από το διαδίκτυο και διορθώνετε μια επιστολή.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ακούτε συνομιλίες και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κατόπιν διορθώνετε ή συμπληρώνετε αυτά που ακούσατε και αντιστοιχείτε φράσεις. Επιπλέον ακούτε μια συνέντευξη για κάποιο επίκαιρο, κοινωνικό θέμα και απαντάτε στα ζητούμενα.

Διάρκεια: περίπου 30 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παρουσιάζετε τον εαυτό σας στο συνομιλητή σας, παίρνετε θέση πάνω σε ένα επίκαιρο θέμα και έρχεσθε προφορικά σε συνεννόηση με τη συνυποψήφια / το συνυποψήφιο σας για τη διεκπεραίωση κάποιου θέματος.

Διάρκεια: 10 ή 15 λεπτά

Προυποθεσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 απευθύνεται σε ενήλικες.
 
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B2 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο επίπεδο Β2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για να φθάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις σας και τον τρόπο εκμάθησης- 600 μέχρι 800 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B2 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Τα θέματα τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.
  • Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΠΤΗΣ H ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ B2 (για εφήβους και ενήλικες)
 
Συμμετέχοντες στην εξέταση B2 (έφηβοι και ενήλικες) έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν. Η ρύθμιση αυτή έχει άμεση εφαρμογή.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική,  δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά, στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο και μέσα σε ένα έτος ⃰.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής  για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης και για όλους τους άλλους υποψήφιους ημερομηνίας.
⃰ Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών:
Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Χανιά, Αγ. Νικόλαος
 
⃰ Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Δράμα,  Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα
 

Τα εξέταστρα για την επαναληπτική εξέταση ανέρχονται σε:
Συμμετέχοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: B2 = 80 €
Συμμετέχοντες σε άλλη πόλη: B2 = 92 €

 

Παραρτημα του Κανονισμου Εξετασεων του Goethe-Institut Athen