Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Μια καλή αρχή: τα μέρη της εξέτασης

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch αποτελείται από τα μέρη: Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου.
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.
 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διαβάζεις κείμενα, όπως για παράδειγμα σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα, ηλεκτρονικά μηνύματα, αγγελίες και πινακίδες σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Συντάσσεις σύντομα μηνύματα για θέματα του άμεσου περιβάλλοντός σου.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ακούς καθημερινές συνομιλίες, ανακοινώσεις και συνεντεύξεις από το ραδιόφωνο, μηνύματα στον τηλεφωνητή και αναγγελίες σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσαι διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διατυπώνεις ερωτήσεις και απαντάς σε ερωτήσεις τρίτων που αφορούν τα προσωπικά σου στοιχεία, διηγείσαι κάτι για τη ζωή σου και συμφωνείς ή οργανώνεις κάτι από κοινού με το συνομιλητή ή τη συνομιλήτριά σου.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προϋποθέσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2:Fit in Deutsch απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας 12 έως 16 ετών.
 
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch συνιστάται για υποψηφίους από 12 ετών.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2:Fit in Deutsch προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο δεύτερο επιπέδο γλωσσικής επάρκειας (A2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για το επίπεδο αυτό απαιτούνται - ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τον τρόπο εκμάθησης- 200 έως 350 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΠΤΗΣ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Goethe-Zertifikat A2 και  Goethe-Zertifikat  A2: Fit in Deutsch 
 
Συμμετέχοντες στις εξετάσεις Goethe-Zertifikat A2 και  Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική,  δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά, στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο και μέσα σε ένα έτος ⃰.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής  για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης και για όλους τους άλλους υποψήφιους ημερομηνίας.

⃰ Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών:
Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Χανιά
 
⃰ Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Δράμα,  Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα
 
Τα εξέταστρα για την επαναληπτική εξέταση ανέρχονται σε:
Συμμετέχοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Α2 και Fit 2 = 48 €
Συμμετέχοντες σε άλλη πόλη: A2 και Fit 2  = 56 €
Συμμετέχοντες στην Πάτρα: Fit 2  = 48 €