Πολυφωνική Εκδήλωση The Soft Power Lectures Show

The Soft Power Lectures Show © Michael Pappas

Τρ, 31.05.2016

19:00 - 22:00

Γήπεδο Μπάσκετ Παντείου Πανεπιστημίου

Η Τελική Παρουσίαση του προγράμματος της ΠΑΤ «The Soft Power Lectures»

Η σειρά των επιτελεστικών διαλέξεων «The Soft Power Lectures», θα κορυφωθεί σε μια πολυφωνική εκδήλωση στο γήπεδο μπάσκετ του Παντείου Πανεπιστημίου.

Actopolis
 
Στο The Soft Power Lectures Show, θα παρουσιαστούν κείμενα, διαλέξεις και έργα τέχνης που έχουν παραχθεί στα πλαίσια της συμμετοχής της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΑΤ) στο πρόγραμμα ACTOPOLIS. Αυτό το μεταβλητό υλικό σχηματίζει μια ιδιαίτερη αφήγηση γύρω από το Νότο και τα υποκείμενά του, που αντιτιθεται στις στερεότυπες απεικονίσεις τους και την παγιωμένη πρόσληψή τους. Κύριες θεματικές της σειράς των «Soft Power Lectures» αποτέλεσαν, ο προβληματισμός σχετικά με το εγχώριο θεσμικό περιβάλλον, η επισφάλεια στην εργασία, καθώς και οι μηχανισμοί του πεδίου της τέχνης.
 
Για την τελική παρουσίαση, η ΠΑΤ προσκάλεσε συμμετέχοντες του προγράμματος ACTOPOLIS από το Αμβούργο και το Βουκουρέστι, να μελετήσουν το υλικό και τα έργα που θα παρουσιαστούν, και να ανταποκριθούν στις δράσεις της ΠΑΤ μέσα από τις δικές τους πρακτικές.
 

Το ακριβές πρόγραμμα θα το δείτε εδώ:  "The Soft Power Lectures Show”


 

Πίσω