Εργαστηρι To Bauhaus συναντα τα κοινα - Open Call

LUDD Makerspace @ LUDD Makerspace

Πε, 28.02.2019 -
Τρ, 26.03.2019

LUDD Makerspace

Τσοτυλίου 3
10447 Αθήνα

Open Call για πρακτικό εργαστήριο

Ως μέρος της σειράς εκδηλώσεων  „Bauhaus im Haus“ θα φιλοξενηθεί ένα πρακτικό εργαστήριο με θέμα την πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά του Bauhaus στο Ludd Makerspace.
 
Tα Makerspace είναι κοινά εργαστήρια που επιδιώκουν να συσπειρώσουν γύρω τους μια ανοικτή κοινότητα δημιουργών (σχεδιαστών και τεχνιτών), οι οποίοι χρησιμοποιούν την υλικοτεχνική υποδομή του εργαστήριου και συχνά συνεργάζονται για την υλοποίηση ενός έργου. Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου λειτουργούν ως Κοινά, αποτελώντας πόρους διαθέσιμους στην κοινότητα των δημιουργών.  Το εργαστήριο είναι συνήθως ικανό να υποστηρίξει ένα εύρος δραστηριοτήτων  και διαθέτει από συμβατικό τεχνικό εξοπλισμό (ξυλουργικής, μεταλλουργικής, κεραμικής κ.α.), μέχρι ψηφιακά μηχανήματα  κατασκευής (laser cutter, cnc router, 3d printing κ.α. και εφαρμογές ηλεκτρονικών.
 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το πρακτικό εργαστήριο που προτείνει το Ludd Makerspace θα εξελιχθεί σε δύο διαδοχικά Σαββατοκύριακα μέσα στον Απρίλη (6. και 13. Απριλίου) και θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα. Το εργαστήριο θα κινηθεί στις συνδέσεις μεταξύ του Bauhaus και του διδύμου Makerspace- Ανοικτός σχεδιασμός. Σκοπός του εργαστήριου είναι οι συμμετέχοντες/-ουσες να δοκιμάσουν στην πράξη τρόπους με τους οποίους σύγχρονες δομές και μεθοδολογίες σχεδιασμού -κατασκευής που βασίζονται στην ιδέα των Κοινών μπορούν να συνεισφέρουν και να ανανεώσουν τις βασικές επιδιώξεις του Bauhaus σχετικά με την δημιουργική δραστηριότητα.  
 
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα δημιουργηθούν 4 ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αποτελούνται από τέσσερις εώς πέντε συμμετέχοντες/-ουσες. Θα υπάρχουν  4 συντονιστές (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Τεχνίτες και Εικαστικοί). Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα πρέπει να έχουν επαγγελματική η` εκπαιδευτική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο, είτε σχεδιαστική, είτε τεχνική. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν μικτές ομάδες που να περιλαμβάνουν και τις δυο ειδικότητες.
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να δημιουργηθεί ένα ανοικτό αντικείμενο. Μέσα από τις πειραματικές παραλλαγές του ευελπιστούμε να δούμε σε νέα βάση τη σχέση μεταξύ τέχνης, τεχνικής και τεχνολογίας, καθώς και τα επιμέρους ζητήματα που έθεσε το Bauhaus κάτω από αυτή την ομπρέλα.
 
Το LUDD Makerspace θα παρέχει στους συμμετέχοντες τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, την καθοδήγηση για τη χρήση του χώρου, το σχεδιαστικό υλικό και τεχνικές συμβουλές σχετικές με τις ειδικότητες των συντονιστών. Θα είναι διαθέσιμα μηχανήματα ψηφιακής κατασκευής laser cutter, 3d printer, cnc router μεσαίου μεγέθους, συμβατικός εξοπλισμός ξυλουργείου και επεξεργασίας μετάλλου, εργαλεία χειρός και αν υπάρχει η πρόθεση, εξοπλισμός για τη δημιουργία καλουπιών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν φορητό υπολογιστή ανά ομάδα. Την προμήθεια των αναλωσίμων υλικών την αναλαμβάνει η διοργάνωση. 
 
OPEN CALL ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες,  – είτε μεμονωμένα άτομα είτε ομάδες –
να γράψουν  ένα σύντομο σημείωμα (μέχρι 250 λέξεις), όπου θα αυτοπαρουσιάζονται. Επιπλέον είναι επιθυμητό να  αναφερθούν σε μια ιδέα, την οποία επιθυμούν να την αναπτύξουν στο εργαστήριο.
 
Παρακαλούμε να αποσταλούν τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 26 Μαρτίου μέσω E-Mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση bibliothek-athen@goethe.de. Οι συμμετέχοντες/-ουσες που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 28 Μαρτίου.
 
Μια αναλυτική περιγραφή του πρακτικού εργαστηρίου θα βρείτε εδώ
 (PDF).
 

Πίσω