Συνεργατες
Sprachlernzentrum Prishtina

Στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης το Goethe-Institut Thessaloniki είναι αρμόδιο για την οργάνωση και διεξαγωγή της εξέτασης γλωσσομάθειας Start Deutsch 1 στην Πρίστινα/Κόσοβo.

  • Wenden Sie sich für Beratung über Sprachkurse und Prüfungen in Kosovo auch direkt an unseren Partner
Sprachlernzentrum Prishtina
Fehmi Agani 35 
10000 Prishtina
Tel. + 381 (0) 38 224 909
info@slzprishtina.org
www.slzprishtina.org/