Υπηρεσια για Βιβλιοθηκονομους

Υπηρεσία για Βιβλιοθηκονόμους © www.colourbox.com

Εδώ θα βρείτε εκδηλώσεις, ειδικές πληροφορίες και προτάσεις συνεργασίας για βιβλιοθηκονόμους.
Συνεργαζόμαστε με άλλες βιβλιοθήκες, βιβλιοθηκονομικούς συνδέσμους, επιμορφωτικά κέντρα και ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, για να ενισχύσουμε τον επιστημονικό διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών γνώσεων και εμπειρίων. Διοργανώνουμε σε συνεργασία με ελληνικούς και ξένους φορείς συνέδρια και εργαστήρια.

Δίνουμε πληροφορίες στην Ελλάδα για το γερμανικό βιβλιοθηκονομικό τοπίο, και στη Γερμανία αντίστοιχα για το ελληνικό.