60 χρονια Goethe-Institut Thessaloniki

Το Goethe-Institut Thessaloniki ιδρύθηκε το 1955 και ανήκει στα παλαιότερα Ινστιτούτα του κόσμου. Λίγα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Γερμανική Κατοχή, μετά την καταστροφή του Ολοκαυτώματος που σημάδεψε για πάντα τη Θεσσαλονίκη και μετά τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, το Πολιτιστικό Ινστιτούτο της δημοκρατικής πλέον Γερμανίας ξεκίνησε το έργο του στην πόλη. Ακολούθησαν χρόνια ανοικοδόμησης, χρόνια ανάπτυξης των ελληνογερμανικών σχέσεων, χρόνια κατά τα οποία ένα εκατομμύριο περίπου Ελλήνων βρήκαν εργασία στη Γερμανία και συνέβαλλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας εικόνας της Γερμανίας. Ακολούθησαν τα χρόνια της δικτατορίας, η Ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ και μία περίοδος ευημερίας και από το 2010 η μεγάλη οικονομική κρίση προκαλώντας παράλληλα και κρίση στις ελληνογερμανικές σχέσεις.

Το Goethe-Institut υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια πιστά το καθήκον και τους στόχους του: την προώθηση της γνώσης της γερμανικής γλώσσας στο εξωτερικό, τη στήριξη της διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας και τη προβολή μίας ευρύτερης εικόνας της Γερμανίας. Στην εποχή των νέων παγκόσμιων προκλήσεων, το έργο του Ινστιτούτου έχει ως στόχο τη βαθύτερη κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών.

Στα 60 χρόνια λειτουργίας του, το Goethe-Institut Thessaloniki έχει γίνει τόπος συνάντησης και διαπολιτισμικού διαλόγου της πόλης, ένας ανοικτός χώρος για όσους θέλουν να συμμετάσχουν σ’ αυτόν τον διάλογο. Το Ινστιτούτο θα συνεχίσει το έργο του σε υψηλό επίπεδο και, αξιοποιώντας τη μοναδική γεωγραφική θέση της πόλης, στοχεύει να αναπτυχθεί σε ένα κέντρο διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων καθώς και σε τόπο υλοποίησης ελληνογερμανικών και ευρωπαϊκών συνεργασιών. Οι βάσεις έχουν ήδη τεθεί.

Εύχομαι η πόλη της Θεσσαλονίκης και το «Ινστιτούτο Γκαίτε» της στη Βασ. Όλγας 66, να συνεχίσουν με την ίδια αφοσίωση το κοινό τους έργο σε πνεύμα ομόνοιας και συνεργασίας!


Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2015
Peter Panes
Διευθυντής Goethe-Institut Thessaloniki

Εδώ θα βρείτε το εορταστικό πρόγραμμα του Goethe-Institut Thessaloniki για τα 60 χρόνια από την ίδρυση του.