Επικοινωνια και ωρες λειτουργιας

Γενικές ώρες λειτουργίας (Υποδοχή):
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας του Γλωσσικού Τμήματος:
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.

Ώρες λειτουργίας του Γραφείου Εξετάσεων:
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή:  10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.
Τρίτη και Πέμπτη: 13.00 – 16.00 μ.μ.

Ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης:
Δευτέρα-Παρασκευή 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

'Ωρες λειτουργίας Κέντρου πληροφόρησης καθηγητών:
Τρίτη: 12:00 - 13:00 μ.μ.
Πέμπτη: 11:00 π.μ - 13:00 μ.μ. και κατόπιν συνεννόησης

ΠροσβασηΠρόσβαση με δημόσια μέσα μεταφοράς:

Λεωφορείο (από το κέντρο): Στάση „Λαογραφικό Μουσείο“,
Λεοφορείο Νο. 3Κ, 5, 6, 01X
Λεωφορείο (πρός το κέντρο): Στάση „Λαογραφικό Μουσείο“,
Λεωφορείο Νο. 3Κ, 5, 6, 33, 39