ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Online unterrichten? Bitte gern! @ Colourbox

Πα, 05.03.2021 -
Τε, 24.03.2021

Call for Papers | προθεσμία υποβολής αιτήσεων 24.03.2021

Το Goethe-Institut Ελλάδας απονέμει 4 υποτροφίες για καθηγητές και καθηγήτριες της Γερμανικής (συμπεριλαμβανομένων και αναπληρωτών / αναπληρωτριών) για διαδικτυακή εκπαίδευση σε θέματα ψηφιακής διδασκαλίας στα σχολεία. Η μετεκπαίδευση περιλαμβάνει 4 ενότητες διάρκειας 3 εβδομάδων η κάθε μία με συνολικό φόρτο εργασίας ανά ενότητα 15 ώρες ανά εβδομάδα περίπου. Στο επίκεντρο των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι η λογική και αποτελεσματική χρήση πλατφορμών μάθησης, λογισμικού συνεδριών και διαδραστικών εργαλείων με βάση τους κανόνες της μεθοδολογίας και διδακτικής της διδασκαλίας.
 

οροι συμμετοχης:

  • Γλωσσικές δεξιότητες τουλάχιστον επιπέδου B2
  • Ιδιότητα ως καθηγητή/καθηγήτριας (ή αναπληρωτή/αναπληρώτριας) σε δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα
Επισκόπηση ενοτήτων και ημερομηνίες έναρξης:
Ενότητα 1: Mit Konferenztools unterrichten

(Διδασκαλία με εργαλεία για την πραγματοποίηση διαδικτυακών συνεδριών): 10 Μαΐου 2021
Η παρούσα ενότητα εστιάζει στη σύγχρονη διδασκαλία, τη διδασκαλία δηλαδή που λαμβάνει χώρα όταν είναι παρόντες συγχρόνως μαθητές/μαθήτριες και καθηγητής/καθηγήτρια. Εδώ θα μάθετε τη μεθοδική και διδακτική χρήση λογισμικού συνεδριών στην τάξη.
 
Ενότητα 2: Mit Lernplattformen unterrichten
(Διδασκαλία με πλατφόρμες μάθησης): 14 Ιουνίου 2021
Σε αυτήν την ενότητα βρίσκεται στο προσκήνιο η ασύγχρονη διδασκαλία. Θα γνωρίσετε διάφορες μορφές κοινωνικής δικτύωσης και εργασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην πλατφόρμα εκμάθησης Moodle ως πλατφόρμα εξάσκησης.
 
Ενότητα 3: Mit Tools und Apps unterrichten
(Διδασκαλία με εργαλεία και εφαρμογές): 11 Οκτωβρίου 2021
Η ενότητα αυτή επικεντρώνει στη διδασκαλία με ελεύθερα προσβάσιμα εργαλεία και εφαρμογές που προωθούν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και μαθητριών.
 
Ενότητα 4: Präsenz- und Online-Unterricht kombinieren
(Συνδυασμός συμβατικής και διαδικτυακής) 8 Νοεμβρίου 2021
Σε αυτήν την ενότητα η εστίαση είναι στη διδασκαλία υπό μορφή blended learning, στη συνδυασμένη δηλαδή μορφή σύγχρονης διδασκαλίας στην τάξη και ασύγχρονης διαδικτυακής διδασκαλίας. Θα μάθετε πώς να ενσωματώνετε διαδικτυακές φάσεις στη σύγχρονη διδασκαλία και πώς να σχεδιάζετε μαθήματα έτσι ώστε οι σύγχρονες και ασύγχρονες διδακτικές μονάδες να συντονίζονται μεταξύ τους. Θα μάθετε επίσης να δημιουργείτε ψηφιακά φύλλα εργασίας, βίντεο και ηχητικά αρχεία που θα αποτελούν κίνητρα μάθησης για μαθητές και μαθήτριες.
 
 

Πίσω