ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ – ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Online unterrichten? Bitte gern! @ Colourbox

Τε, 28.04.2021 -
Τε, 19.05.2021

Call for Papers | προθεσμία υποβολής αιτήσεων 19.05.2021

Το Goethe-Institut Ελλάδας απονέμει υποτροφίες για καθηγητές και καθηγήτριες της Γερμανικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια  (από την Ε’ τάξη δημοτικού, συμπεριλαμβανομένων και αναπληρωτών / αναπληρωτριών) σε ελληνικό δημόσιο σχολείο για διαδικτυακή εκπαίδευση σε θέματα «Ενεργειακής Μετάβασης, Οικολογίας, Βιωσιμότητας».

Πρόκειται για ένα σεμινάριο μετεκπαίδευσης με μία πρώτη διαδικτυακή ασύγχρονη φάση υπό την επίβλεψη ενός εκπαιδευμένου καθηγητή (Tutor) με σκοπό την εισαγωγή στο θέμα και την εκπόνηση θεματικών βάσεων, μία διαδικτυακή, δια ζώσης φάση με σεμινάρια στις πλατφόρμες zoom ή Adobe Connect με σκοπό την εμβάθυνση στα παραπάνω θέματα και την διεύρυνση των θεματικών και μία τελική διαδικτυακή φάση 2 με στόχο την εμπέδωση, ανατροφοδότηση/ ανασύνθεση των κτηθέντων γνώσεων, για παράδειγμα μέσω ενός μικρού πρότζεκτ πρακτικής διερεύνησης (Praxiserkundung).

Στο πλαίσιο αυτού του πολιτισμικού-επιμορφωτικού προγράμματος θα  έχετε την ευκαιρία να μάθετε τι κρύβεται πίσω από λέξεις-κλειδιά όπως η βιωσιμότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα, η αποτελεσματική χρήση των πόρων και θα ανακαλύψετε δυνατότητες πρακτικής ένταξης της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήσατε στο μάθημά σας.

Διαδικτυακή ασύγχρονη φάση 1: 05.07. – 16.07.2021 (2 εβδομάδες) με μέσο φόρτο εργασίας 5 ώρες/εβδομάδα
Διαδικτυακή σύγχρονη φάση: 19.07. – 23.07.2021 και 15 ώρες συμμετοχής
Διαδικτυακή ασύγχρονη φάση 2: 1 εβδομάδα με μέσο φόρτο εργασίας 5 ώρες κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο του προγράμματος

Θεματικοί άξονες :
  • Απόκτηση βασικών γνώσεων και πληροφοριών πάνω σε θέματα οικολογίας και ενεργειακής μετάβασης μέσω έρευνας στο διαδίκτυο και συζητήσεων με ειδικούς.
  • Ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών για ανεξάρτητη συλλογή πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων και παρουσίαση αποτελεσμάτων στα Γερμανικά.
  • Προσέγγιση συγκεκριμένων στόχων μάθησης πολιτισμικού περιεχομένου, γνωριμία με μαθησιακές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζονται με τη δική σας ομάδα-στόχο.
  • Αναζήτηση τρόπων ένταξης της αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας στο μάθημα.

Προϋποθέσεις :
  • Γνώση Γερμανικών επιπέδου τουλάχιστον Β2
  • Εν ενεργεία υπηρεσία εκπαιδευτικού σε ελληνικό δημόσιο σχολείο  (συμπεριλαμβανομένων και αναπληρωτών / αναπληρωτριών)
  • Ενδιαφέρον για ανταλλαγή και ανεξάρτητη προσωπική εργασία στο πλαίσιο ετερογενούς ομάδας καθώς και στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
  • Προθυμία για προσωπική έρευνα
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητο να μπορείτε να κάνετε χρήση και εξάσκηση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Ινστιτούτου Goethe (moodle) και του λογισμικού διαδικτυακών συνεδρίων zoom.

Η υποτροφία καλύπτει το κόστος του επιμορφωτικού προγράμματος καθώς και όλο το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής.
 
 

Πίσω