Ημερίδα καθηγητών γερμανικής γλώσσας CLIL: Σχέδια και μοντέλα για το δίγλωσσο μάθημα

CLIL © Goethe-Institut/ Bernd Ludewig 2012

Κυ, 17.04.2016

Goethe-Institut Athen

Ομήρου 14-16
Αθήνα

Διάλεξη, παρουσιάσεις, εργαστήρια και έκθεση βιβλίου

«Η μέθοδος CLIL (Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας) είναι μια διδακτική ιδέα, στην οποία ένα επιστημονικό αντικείμενο διδάσκεται σε ξένη γλώσσα. Η γλώσσα και το περιεχόμενο του αντικειμένου διδάσκονται ως σύνολο, από το οποίο ο μαθητής έχει πολλαπλά οφέλη. Μέσω της τριβής με αυθεντικά κείμενα και ερεθίσματα από τον «πραγματικό κόσμο», επιτυγχάνεται όχι μόνο ένα υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων στη ξένη γλώσσα, σε σχέση με αυτό που αποκτάται στο παραδοσιακό μάθημα, αλλά και αφομοιώνεται κατά κανόνα καλύτερα το περιεχόμενο του επιστημονικού αντικειμένου που διδάσκεται, ενώ αναπτύσσονται και διαπολιτισμικές ικανότητες.
Έτσι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η συνδυασμένη εκμάθηση επιστημονικού αντικειμένου και ξένης γλώσσας αντιμετωπίζεται με αυξανόμενο ενδιαφέρον στην Ευρώπη τόσο στην εξειδικευμένη συζήτηση μεταξύ επιστημόνων όσο και στην πρακτική της διδασκαλίας.»         (από την εισαγωγή της οδηγίας „CLIL in deutscher Sprache in Italien“ [«CLIL στη γερμανική γλώσσα στην Ιταλία»].

Ο όρος CLIL έχει επικρατήσει και στη γερμανική γλώσσα σε σχέση με άλλους όρους, όπως δίγλωσση εκπαίδευση, πρόγραμμα εμβάπτισης ή διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο (content-based instruction). Με την εν λόγω ημερίδα θα θέλαμε να κάνουμε μια εισαγωγή για το σχέδιο CLIL, για τις μεθοδικές του βάσεις και τα διάφορα μοντέλα και τις εφαρμογές του, αλλά και να προσφέρουμε στα σχολεία, που έχουν ήδη εμπειρία με CLIL, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κάποιες παρουσιάσεις.

Πληροφορίες για τους ομιλητές:
Gerhard Bach (Εναρκτήρια ομιλία, Workshop)
Ulrike Tietze (Workshop)
Πληροφορίες για το Workshop από την Ulrike Tietze

Το πρόγραμμα
το πρόγραμμα (pdf)
Το αναλυτικό πρόγραμμα ( pdf)


Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση βιβλίου από τους γερμανικούς εκδοτικούς οίκους και τα γερμανικά βιβλιοπωλεία, στην οποία θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις νέες κυκλοφορίες βιβλίων.

Επιπλέον:
Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) θα λάβουν χώρα στην είσοδο του Ινστιτούτου, ώρα 10:00-14:30.

Οι εκπαιδευτικοί γερμανικής γλώσσας δημοσίων δημοτικών σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να παραλάβουν ένα πακέτο με εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό για τη Γερμανία. Πληροφορίες στη ρεσεψιόν. 


Σχετικά link:
-    Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe (Eurydice)
-    Deutschsprachiger Fachunterricht (Pasch-net)
-    CLIL in Italien, Materialien für Grund- und Sekundarschulen (Goethe-Institut) 
-    CLIL in anderen Sprachen als Englisch. Für Einsteiger (Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarats)
-    Die CLIL-Matrix in der Unterrichtspraxis (Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarats)
-    Europäisches Projekt und Projektprodukte playingCLIL 
-    Europäisches Projekt Schools: Futur Labs
-    CLIL implementation with pools of resources for teachers, students and pupils
-    Handlungsorientiertes Ausbildungsprogramm DaF (Goethe-Institut)
-    Rahmencurriculum Berufs- und Fachsprachen (Goethe-Institut)
-    Center für den Unterricht von Fachfremdsprachen
-    Επιστημονικά αντικείμενα σε γερμανική γλώσσα 

(Η κυκλοφορία του περιοδικού Frühes Deutsch σταμάτησε το 2014. Άρθρα από τα 10 χρόνια του περιοδικού εκδόθηκαν σε ανθολογία με τίτλο «Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν επιτυχώς τα γερμανικά»  από το εκδοτικό οίκο Erich Schmidt Verlag, βλ. www.goethe.de/kinder)
 

Πίσω