Διαδικτυακό Σεμινάριο Πληροφοριακή εγγραματοσύνη στο Διαδίκτυο: Αξιολόγηση της διαδικτυακής πληροφορίας

Informationskompetenz © Shutterstock

Τε, 03.03.2021

Online

Περιγραφη:

Πώς μπορώ να αξιολογήσω την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της πληροφορίας που λαμβάνω μέσω του Διαδικτύου; Πώς μπορώ να ενημερώνομαι και να λαμβάνω πληροφορία/γνώση συνειδητά και αξιόπιστα, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές της διαδικτυακής παραπληροφόρησης; Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη "νεαρή" ιδέα της πληροφοριακής εγγραματοσύνης (information literacy) στο Διαδίκτυο, με έμφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας αποτελεσματικής αξιολόγησης της πληροφόρησης που λαμβάνουμε  με χρήση των νέων ψηφιακών μέσων, ως απάντηση στην αναδυόμενη  τάση για παραπληροφόρηση (κακόβουλη ή μη) μέσω Διαδικτύου. Στο  πλαίσιο του εργαστηρίου θα αναλυθούν και θα συζητηθούν ποικίλα παραδείγματα (ακούσιας ή εκούσιας) ψευδούς πληροφόρησης (π.χ. fake news), μέσα από τα οποία θα αναδειχθούν και οι τρόποι αποτελεσματικής αποτίμησης της εγκυρότητας και της  αξιοπιστίας των ιστότοπων πληροφόρησης και των περιεχομένων τους.

Για τον ομιλητη:

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί από τον Δρ. Γιάννης Χριστοδούλου. Ο Γιάννης Χριστοδούλου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και διδάσκων στο Τμημα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προθεσμια δηλωσης συμμετοχης:

Παρακαλούμε να αποσταλεί η δήλωση συμμετοχής μία μέρα πριν την διεξαγωγή του διαδικτυακού σεμιναρίου το αργότερο μέχρι τις 15.00 μέσω ηλεκτρονικού εντύπου . Περεταίρω πληροφορίες θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Πίσω