Natječaji

Pasch © Colourbox

natječaj u okviru izbornog postupka za pristupanje u mrežu inicijative „škole: partneri za budućnost“ u hrvatskoj


Od 13.09.2019. do 31.10.2019. mogu se prijaviti državne škole iz cijele Hrvatske za pristupanje inicijativi „Škole: Partneri za budućnost“ (PASCH).
 

U okviru PASCH-a Goethe-Institut Kroatien podupire 8 partnerskih škola u cijeloj Hrvatskoj kojima je fokusu poticanje kvalitetne nastave njemačkog jezika kao i ponuda motivirajućih aktivnosti za učenike i učenice.

Prednost imaju škole:

  • u kojima se nudi njemački kao strani jezik te koje su spremne aktivno poticati nastavu njemačkog jezikau prirodoznanstvenom ili MINT (matematika, informatika, prirodoslovlje i tehnika) području;
  • koje su se kroz izvanredne aktivnosti i poseban angažman etablirale u Hrvatskom obrazovnom kontekstu 
Kako bi se sudjelovalo u izbornom postupku za pristup u PASCH-mreži, možete ispuniti obrazac za prijavu te ga pošaljite zajedno s kratkom prezentacijom Vaše škole Milki Jurković putem elektroničke pošte:
 
Milka.Jurkovic@goethe.de