Učite bez barijera

Ispitni centri Goethe-instituta prilagođavaju se posebnim potrebama polaznika s invaliditetom i njihovim individualnim zahtjevima. Posebne potrebe o kojima je riječ odnose se na oštećenje vida ili sluha, odnosno motoričke smetnje.

Za vježbu smo osigurali certificirane materijale za vježbu prilagođene osobama s posebnim potrebama za svaku ispitnu razinu. Materijali za vježbu su interaktivni, što znači da je ocjena dostupna odmah. Vježbe za ispit dostupne su i u verziji za pametne telefone.