Daljnje informacije

Natrag na Goethe-Zertifikat B1

Vi ste na redu: moduli ispita

Goethe-Zertifikat B1 sastoji se od modula Čitanje, Slušanje, Pisanje i Govorenje (usmeni ispit u parovima). Ispit se u cijelom svijetu provodi i ocjenjuje na isti način.

Navedena četiri modula mogu se polagati pojedinačno ili u kombinaciji. Pojedinačne svjedodžbe za sva četiri modula ekvivalent su ukupnoj svjedodžbi.

Ovaj su ispit zajednički razvili Goethe-Institut, sveučilište Freiburg u Švicarskoj i ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) te ga se može polagati u cijelom svijetu pod nazivom Goethe-Zertifikat B1, odnosno ÖSD-Zertifikat B1.
 

Čitanje

Čitat ćete članke s blogova, e-mailove, novinske članke, oglase i pismene upute. Razumjet ćete glavnu informaciju, važne pojedinosti te stavote i mišljenja.

Trajanje: 65 minuta

Pisanje

Pisat ćete privatne i formalne e-mailove/pisma te ćete pismeno izraziti svoje mišljenje u prilogu na internetskom forumu.

Trajanje: 60 minuta

Slušanje

Slušat ćete priopćenja, kratka predavanja, neformalne razgovore i diskusije s radija. Sposobni ste shvatiti glavnu informaciju i važne pojedinosti.

Trajanje: 40 minuta

Govorenje

Razgovarat ćete s partnerom ili partnericom o nekoj svakodnevoj temi, kao što je putovanje. Reagirat ćete na pitanja, izražavat ćete svoje mišljenje i davati prijedloge. Bez pomagala ćete održati prezentaciju na svakodnevnu temu te odgovarati na pitanja.

Trajanje: oko 15 minuta

Uvjeti

Goethe-Zertifikat B1 je ispit njemačkog jezika za mlade i odrasle.

Ispiti Goethe-instituta dostupni su svim zainteresiranima te pravo na njihovo polaganje nije uvjetovano minimalnom dobi ili njemačkim državljanstvom.
  • Za Goethe-Zertifikat B1 za mlade preporuča se da su kandidati stariji od 12 godina
  • Za Goethe-Zertifikat B1 za odrasle preporuča se minimalna dob od 16 godina
  • Goethe-Zertifikat B1 podrazumijeva poznavanje jezika na trećem (B1) nivou Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.
  • Kako biste postigli ovu razinu potrebno je, ovisno o predznanju i individualnim dispozicijama, između 350 i 650 nastavnih sati u trajanju od 45 minuta.