Daljnje informacije

Natrag na Goethe-Zertifikat C1

Sve je tu! Dijelovi ispita

Goethe-Zertifikat C1 sastoji se od dijelova Čitanje, Slušanje, Pisanje i Govorenje (usmeni ispit u parovima ili pojedinačno). 
Ispit se u cijelom svijetu provodi i ocjenjuje na isti način.
 

Čitanje

Čitat ćete publicističke tekstove, komentare, recenzije i/ili izvještaje. U pripadajući zadatcima pokazat ćete da ste se u stanju nositi s većim količinama teksta tako što ćete ih između ostalog prepričati po ulomcima.

Trajanje: 70 minuta

Pisanje

U kvalitetno strukturiranom tekstu opširno ćete se očitovati o nekoj temi. Potrebne informacije dobit ćete u grafičkom prikazu.

Trajanje: 80 minuta

Slušanje

Slušat ćete razgovore, telefonske razgovore, intervjue ili radijske izvještaje, vodit ćete bilješke o njima te ćete povezati izjave.

Trajanje: oko 40 minuta

Govorenje

U prvom dijelu ispita izrazit ćete svoje mišljenje o jednom kratkom tekstu. Nakon toga ćete razgovarati sa sugovornikom ili sugovornicom kako biste zajedno donijeli odluku ili pronašli rješenje.

Trajanje: 10 do 15 minuta

Uvjeti

Goethe-Zertifikat C1 je ispit njemačkog jezika za odrasle.

Ispiti Goethe-instituta dostupni su svim zainteresiranima te pravo na njihovo polaganje nije uvjetovano minimalnom dobi ili njemačkim državljanstvom.
  • Za Goethe-Zertifikat C1 preporuča se minimalna dob od 16 godina
  • Goethe-Zertifikat C1 podrazumijeva poznavanje jezika na petoj (C1) razini Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.
  • Kako biste postigli ovu razinu potrebno je, ovisno o predznanju i individualnim dispozicijama, između 800 i 1000 nastavnih sati u trajanju od 45 minuta.