Materijali za vježbu

Natrag na TestDaF

Kod pripreme na TestDaF mogu vam pomoći dva  besplatna, potpuna ogledna ispita na www.testdaf.de. Tamo možete naći naše upute i savjete.

Preuzmi materijale

Preuzmite ogledne ispite
uključujući upute i savjete o oglednim ispitima direktno s naslovne stranice TestDaF
Materijali za narudžbu

Materijali za narudžbu

Materijali za vježbu
Popis materijala za vježbu za TestDaF nalazi se na naslovnoj stranici. Materijale možete kupiti u knjižarama.