Termini i prijave
Ispiti

 © Vertigo

MJESTO ODRŽAVANJA ISPITA

Ispiti Goethe-Instituta Kroatien održavaju se isključivo u Olimp Centru, Zadarska ulica 80 u Zagrebu.

Na cijelom području Republike Hrvatske trenutačno ne postoje akreditirane škole stranih jezika od strane Goethe-Instituta Kroatien. Ne postoje niti licencirani ispitivači niti certificirani nastavnici njemačkog jezika (obučeni po posebnom programu od strane Goethe-Instituta Kroatien) koji održavaju ispite ili imaju nastavu u drugim školama stranih jezika izvan Goethe-Instituta Kroatien.

Informacije putem telefona za ispite i tečajeve

Broj telefona: 00385 (1) 550 4952
ponedjeljkom, srijedom: 14.00 - 17.00 sati
utorkom, četvrtkom: 11.00 - 14.00 sati

Upit e-mailom možete poslati u svakom trenutku: 
Tečajevi: kurse-zagreb@goethe.de 
Ispiti: pruefungen-zagreb@goethe.de 

Odgovor ćete dobiti u roku od 48 sati odnosno 2 radna dana.

Mjesto održavanja ispita: Olimp centar, Zadarska ulica 80, Zagreb

Prijavnicu naći ćete ovdje. Ispitne termine i naknade naći ćete ovdje:

Nakon što ste izabrali termin ispita, molimo Vas da ispunite online obrazac za prijavu i priložite potvrdu o uplati. Naknadu za ispit možete uplatiti na sljedeći broj računa:

Vlasnik računa: Goethe-Institut Kroatien
Banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR68 2360 0001 1022 2702 4
Model: HR00
Poziv na broj: npr. 05-2021 *
Opis: npr. Ivan Horvat, B1 **

* Navodite ovdje mjesec u kojem se održava ispit i godina.
** Molimo Vas da navedete ovdje ime i prezime kandidata te razinu ispita.


Nakon što pošaljete obrazac za prijavu primit ćete u roku od 48 sati elektronskim putem potvrdu te dodatne informacije o tijeku pismenog i usmenog dijela ispita.
Ponesite na ispit važeću putovnicu ili osobnu iskaznicu, kako bi se na temelju osobnog dokumenta mogao provjeriti Vaš identitet. Ispiti u pravilu počinju u 9.00 sati ujutro (moguće su iznimke!) u Olimp centru, Zadarska ulica 80 u Zagrebu. Molimo Vas da dođete najmanje 30 minuta prije početka ispita. U slučaju kašnjenja bit ćete isključeni s ispita. U tom slučaju ne možemo izvršiti povrat uplaćene naknade za ispit, niti Vam možemo ponuditi besplatnu promjenu termina.

Molimo Vas da pročitate Odluku o mjerama sprječavanja i zaustavljanja epidemije Covid-19:
U roku od 10 radnih dana nakon održavanja ispita primit ćete elektronskim putem obavijest o objavi rezultata na platformi Mein Goethe. Prethodno se morate besplatno registrirati na platformi.
Uputu možete pronaći ovdje. Kako biste dobili uvid u rezultate svog ispita, trebate imat svoj identifikacijski broj, koji ćete dobiti na dan ispita. Ako ste ispit položili, poslat ćemo Vam certifikat poštom.
1. Uvjeti pristupanja ispitu
Ispiti Goethe-Instituta na raspolaganju su svim zainteresiranima (osim osobama navedenim u Pravilniku o provođenju ispita čl. 3.2) i mogu se polagati neovisno o minimalnoj starosnoj dobi i posjedovanju njemačkog državljanstva.
 
2. Prijava
2.1 Naknada za ispit plaća se pri prijavljivanju. Sve dok naknada nije plaćena, kandidat se ne smatra prijavljenim.
2.2 O pristupanju ispitu i njegovim modalitetima odlučuje Goethe-Institut Kroatien. Odluka o pristupanju ispitu priopćava se zainteresiranima uz navođenje dana i mjesta održavanja ispita. Prijave se mogu uzeti u obzir samo u slučaju dovoljnog broja mjesta. U ovom slučaju u pravilu je odlučujuć vremenski redoslijed prijava. Pravo na pristupanje ispitu ostvaruje se tek po primitku pismene potvrde. Zainteresirani kojima nije odobren pristup ispitu odmah se pismeno obavještavaju o istome, uz navođenje razloga neprihvaćanja.
 
3. Uvjeti plaćanja
3.1. Nije moguće pristupiti ispitu ako cjelokupni iznos naknade nije uplaćen do predviđenog roka.
3.2. Načini plaćanja
Molimo Vas da se obratite jezičnom odjelu kako biste dobili informcije o mogučnostima plaćanja: pruefungen-zagreb@goethe.de

4. Obveza utvrđivanja identiteta
Goethe-Institut Kroatien dužan je utvrditi neosporan identitet ispitanika. Ispitanici potvrđuju svoj identitet službenim dokumentom sa slikom prije početka ispita i prema potrebi u bilo kojem trenutku tijekom ispita.
 
5. Udaljavanje s ispita
S ispita će biti udaljen svatko tko u vezi s ispitom na bilo koji način vara, donese, koristi ili daje drugima nedopuštena pomoćna sredstva, ili svojim ponašanjem na bilo koji način ometa propisani tijek ispita. U tom se slučaju ispitni rezultati ne ocjenjuju. U nedopuštena pomoćna sredstva ubrajaju se stručni materijali koji ne spadaju ni u ispitni materijal, niti su predviđeni Pravilnikom o provođenju ispita (npr. rječnici, gramatike, pripremljeni papiri za koncept i sl.). Tehnička pomagala, kao što su mobiteli, mini-računala ili ostali uređaji za snimanje ili reprodukciju ne smiju se unositi ni u prostoriju za pripremu ni u ispitnu prostoriju. Ispitni centar ima pravo provjeriti poštivanje gore navedenih odredbi, tj. iste provesti. Radnje protivne pravilima dovode do udaljavanja s ispita. Već i sam pokušaj ispitanika da povjerljive ispitne sadržaje prenese trećoj osobi ili nepoštivanje kućnog reda dovodi do udaljavanja s ispita.
 
6. Odustajanje od ispita odnosno prekid ispita
6.1 Usprkos zakonskom pravu opoziva vrijedi sljedeće: postoji mogućnost odustajanja od ispita, ali ne postoji pravo na povrat već uplaćene naknade za ispit. Ako do odustajanja dođe prije početka ispita, smatra se da ispit nije polagan. Ako se ispit prekine nakon početka, smatra se nepoloženim.
6.2 U slučaju neodgovarajućeg termina, ispit se može samo jednom odgoditi bez dodatnih troškova ako nas o istome obavijestite 14 dana unaprijed.
U slučaju bolesti također je moguće samo jednom promijeniti termin ispita.
 
7. Povrat novca
Odustajanje od ispita:
do 4 tjedna prije ispitnog termina vraća Vam se 80 % plaćenog iznosa
do 14 dana prije ispitnog termina vraća Vam se 50 % plaćenog iznosa
U slučaju bolesti potrebno je priložiti liječničku potvrdu da bi Vam bilo vraćeno 80 % plaćenog iznosa. Ovo pravilo vrijedi samo u slučaju da je Goethe-Institut Kroatien telefonski ili pismeno obaviješten na vrijeme i prije početka ispita. Ako se ne odjavite na vrijeme, ne možemo Vam vratiti plaćenu naknadu za ispit.
 
8. Obavijest o rezultatima ispita
Ispitanici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku od 10 radnih dana nakon ispitnog roka. Certifikati se isključivo šalju poštom na kućnu adresu.

9. Prigovori
Prigovor na rezultate ispita mora se uložiti u roku od dva tjedna nakon objave ispitnih rezultata i to u pismenom obliku upravi Goethe-Instituta Kroatien gdje je ispit polagan. Goethe-Institut može odbiti neobrazložene ili nedovoljno obrazložene zahtjeve. Samo ukazivanje na nedovoljan broj postignutih bodova nije dovoljno obrazloženje.
 
10. Odgovornost Goethe-lnstituta / viša sila
Odgovornost Goethe-Instituta i njegovih djelatnika ograničena je na namjeru i grubu nepažnju. Goethe-Institut ne odgovara za izostanak pružanja svojih usluga uslijed više sile (npr. u slučaju prirodne katastrofe, požara, poplave, rata, naredbi upravne službe i ostalih okolnosti koje su izvan kontrole ugovornih strana). Goethe-Institut ne preuzima odgovornost za nezgode na putu do ili iz mjesta održavanja tečaja te na samom mjestu održavanja tečaja kao ni za gubitak ili oštećenje predmeta koji pripadaju polaznicima.

Broj slobodnih mjesta je ograničen.
Goethe-Institut zadržava pravo otkazivanja ispitnog termina u slučaju nedovoljnog broja prijava.
Izlaskom na ispit potvrđuju Kandidati da su pročitali Pravilnik o ispitima („Prüfungsordnung“), Pravilnik o provođenju ispita („Durchführungsbestimmungen“) i Opće uvjete poslovanja ("Geschäftsbedingungen").
 
Posebne potrebe odnose se na:
  • slabovidne ili slijepe sudionike ispita;
  • sudionike ispita s oštećenjem sluha ili gluhoćom;
  • sudionike ispita s legastenijom i/ili disleksijom;
  • i sudionike ispita s poteškoćama u govoru (npr. mucanje).
Nije moguće dogovaranje individualnih termina. Vrijede redoviti ispitni termini, odnosno rokovi za prijavu i plaćanje. Svako odstupanje od standardnog ispita mora biti opravdano i primjereno vrsti i stupnju posebne potrebe. Zato sudionici ispita moraju prilikom prijave u ispitnom centru priopćiti o kojoj je vrsti posebne potrebe riječ te svoj zahtjev potkrijepiti liječničkom potvrdom. Ispitni centar obvezuje se na čuvanje tajnosti podataka.

Za uspješnu prijavu neophodno je pridržavati se rokova za prijavu i plaćanje te predati sljedeće dokumente:
  • ispunjena prijavnica,
  • liječnička potvrda
  • i potvrda o plaćanju.
Predajom gore navedenih dokumenata i pristupanjem ispitu sudionik/ca ispita potvrđuje da je primio/la na znanje i da prihvaća Opće uvjete poslovanja, Smjernice za polaganje ispita, Pravilnik o provedbi ispita i Dopunu Pravilnika o provedbi ispita za sudionike s posebnim potrebama.