Deutsch Lehren Lernen®
Stručno usavršavanje

 © Vertigo

Stručna usavršavanja u Hrvatskoj

Prijave za sljedeći ciklus edukacija do 04.02.2022.
Za sva pitanja obratite se: katarina.doric@goethe.de

Sljedeći CIKLUS EDUKACIJA

12.02.2022. - 21.05.2022.

DLL 4: Zadaci, vježbe, interakcije
U Osijeku, 12.02.2022-21.05.2022.

Prijavite se ovdje
 

Moduli

Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien za nove sudionike i nastavljače stručnog usavršavanja DLL nudi modul „Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave“ u okviru programa BASIS iz programa za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom Učenje podučavanja njemačkoga - Deutsch Lehren Lernen (DLL).
Nastavnici imaju odlučujuću ulogu u određivanju aktivnosti tijekom nastave. Stoga se prvi u nizu modula programa Učenje podučavanja njemačkoga usredotočuje upravo na njih.

Modul se bavi sljedećim pitanjima:
 • Što određuje nastavnike i tko su im uzori?
 • Koje su predodžbe nastavnika o dobroj nastavi?
 • Koji su posebni izazovi kad je riječ o nastavi jezika?
 • Koje mogućnosti oblikovanja nastave imaju nastavnici?
 • Kako nastavnici u razredu mogu postići motivirajuću i produktivnu atmosferu bez straha?
 • Kako nastavnici upravljaju procesima u nastavi i kako prate učenika na njihovu putu?
 • Kako nastavnici mogu sebe i svoju nastavu razviti u profesionalnom smislu?
Kako se uči njemački kao strani jezik?
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Ovaj modul pruža osnovu za razumijevanje procesa učenja u okviru učenja stranog jezika. U fokusu su učenici koji uče autonomno, motivirano i sustavno, a time i nastava jezika u kojoj se koriste svi postojeći resursi učenika.

Modul će se baviti sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Koji faktori utječu na učenje stranog jezika?
 • Kako teorije učenja i usvajanja jezika objašnjavanju učenje stranog jezika i što se od toga može primijeniti u sklopu nastave jezika?
 • Po čemu se razlikuju učenici kad je riječ o učenju jezika i kako kao nastavnik omogućiti individualan pristup učenju?
 • Kako učiti jezik autonomno i sustavno?
 • Kako se uči njemački kao drugi ili daljnji strani jezik?
 • Kako mogu učenici na nastavi jezika profitirati od već naučenih jezika.
Njemački kao strani jezik
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien nudi modul „Njemački kao strani jezik“ u okviru BASIS programa za stručno usavršavanje nastavnika Deutsch Lehren Lernen. Nastavnicima njemačkoga kao stranog jezika potrebno je opširno znanje o jeziku, njegovim sastavnim dijelovima te uporabi. Poznavanje pojava na temelju kojih se osobine njemačkoga jezika mogu posebno dobro pokazati zahtijeva svijest o jeziku i pomaže pri objašnjavanju njemačkog jezika te ga čini dostupnim učenicima.

Modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Koji sastavni dijelovi čine njemački jezik i na koji se način njima služimo u komunikaciji?
 • Kako kulturnospecifično znanje utječe na odabir odgovarajućih jezičnih sredstava, tako da se nekoga smatra kompetentnim govornikom?
 • Koje posebne poteškoće pri učenju i podučavanju  sa sobom donosi njemački jezik i kako ih se može otkloniti u nastavi?
 • Kako su fenomeni njemačkoga prikazani u priručnicima i udžbenicima i zašto je to tako?
Zadaci, vježbe, interakcije
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

U nastavi jezika materijali za učenje i mediji kojima se prezentira materijal za učenje od početka prate proces učenja. Brojni materijali i mediji omogućuju komunikaciju koja pripada stvarnosti učenika i izvan učionice. Bitno je da nastavnici znaju odabrati i didaktizirati materijale za učenje i medije za svoju ciljnu skupinu i da znaju kako se mogu prilagoditi dodatni materijali za vlastitu nastavu.

Četvrti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Zašto ima smisla razlikovati zadatke od vježbi i kako se zadacima i vježbama može izgraditi nastava?
 • Koji se društveni procesi i rutine odvijaju u nastavi i kako se njima može učinkovito upravljati?
 • Kako optimalno međusobno uskladiti zadatke i vježbe za govorenje i pisanje?
 • Kako se može smisleno dopuniti zadatke u udžbenicima?
 • Kako izgleda projektni rad u kojemu učenici samostalno i kreativno obrađuju zadatke?
Mediji za učenje i podučavanje
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

U nastavi jezika materijali za učenje i mediji kojima se prezentira materijal za učenje od početka prate proces učenja. Brojni materijali i mediji omogućuju komunikaciju koja pripada stvarnosti učenika i izvan učionice. Bitno je da nastavnici znaju odabrati i didaktizirati materijale za učenje i medije za svoju ciljnu skupinu i da znaju kako se mogu prilagoditi dodatni materijali za vlastitu nastavu.

Peti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Koji materijali za učenje i mediji mogu obogatiti nastavu?
 • Kako su koncipirani udžbenici i kako se mogu didaktizirati tekstovi za specifične ciljne skupine?
 • Koju ulogu pri učenju jezika igraju digitalni mediji i kako se mijenja učenje jezika primjenom društvenih medija?
Kurikularni zahtjevi i planiranje nastave
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Planiranje nastave jedan je od središnjih zadataka nastavnika, no često snažno na nju utječu vanjski faktori. Ti faktori su među ostalim jezičnopolitički okvirni uvjeti, u koje je nastava integrirana, standardi, koje valja zadovolijti i nastavni planovi i programi koje treba slijediti. Na planiranje nastave utječu i mišljenja o tome što je dobra nastava i kako nastava može poticati učenje jezika.

Šesti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Kako Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) danas utječe na nastavu?
 • Koji su standardi i nove okvirne smjernice za nastavu i kako utječu na nastavu koju provode nastavnici?
 • Kako se – polazeći od ciljeva učenja - može sustavno planirati nastavu?
 • Kako izgleda planiranje nastave koja uvažava kurikularne zahtjeve i aktualna didaktičko-metodička načela?
Ispitivanje, testiranje, evaluiranje
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Koje su funkcije ispitivanja, testiranja i evaluiranja i koje bi principe i standarde trebali zadovoljiti? Kako razviti ispitne zadatke za vlastitu nastavu? Kako se rezultati evaluiranja mogu uključiti u postupak učenja? Ovo su središnja pitanja kojima se bavi novi modul.
 
Njemački kao strani jezika za djecu
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

U fokusu su procesi usvajanja jezika kao stranog jezika kod djece, razvojno- psihološki aspekti u ranom učenju, razvijanje kompetencija i prije svega metodičko- didaktički aspekti pri podučavanju djece.
Njemački kao strani jezik za mlade 
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Modul „Njemački kao strani jezik za mlade“ namijenjen je nastavnicima koji njemački kao strani jezik predaju mladima u dobi između 12 i 19 godina. Modul se bavi najnovijim znanstvenim spoznajama i objašnjava kognitivne, fizičke, socijalne i jezične procese razvoja kod mladih i njihovo značenje za učenje jezika. Rezultati ispitivanja provedenih među mladima pokazuju koja je uloga motivacije za učenje i kako mladi zamišljaju dobru nastavnicu / dobrog nastavnika njemačkog jezika.

Integrirano učenje jezika u svim nastavnim predmetima

Ova tematska cjelina bavi se pitanjem kako se jezične kompetencije mogu unaprijediti u svim nastavnim predmetima.
"Integrirano učenje jezika u svim nastavnim predmetima " pokazuje načine promicanja njemačkoga jezika u svim nastavnim predmetima. Ova tematska cjelina se također bavi područjima poput interkulturalnog učenja i višejezičnosti. Na temelju snimaka nastave i intervjua proučavaju se zorni primjeri iz školske prakse.