DEUTSCH LEHREN LERNEN®
Stručno usavršavanje

Deutsch Lehren Lernen® ©Goethe-Institut Kroatien

Stručna usavršavanja u Hrvatskoj

I ovog proljeća nudimo Vam tri online seminara temeljena na programu stručnog usavršavanja Deutsch Lehren Lernen® (DLL).
Za sva pitanja obratite se: katarina.doric@goethe.de

1. online seminar

Škola za sve - prihvatite različitost kao izazov i iskoristite je kao priliku!
Inkluzija i integracija označavaju dva različita koncepta i predstavljaju dva različita (socijalna) pristupa i oblika učenja / življenja. Konvencija UN-a poziva na uključivanje, tj. na ravnopravno sudjelovanje svih ljudi u društvenom životu jer je ono ljudsko pravo. Na temelju tog ljudskog prava, a posebno prava djeteta, inkluzivno obrazovanje suočava se s izazovom da bude učinkovito i pojedinačno i kolektivno. „Diferencijacija“, „heterogenost“ i „individualna podrška“ sve više dolaze u fokus, zahtijevaju se u svakom obliku nastave i tumače se vrlo različito. Od učitelja se očekuje da reagiraju na zahtjeve svakog pojedinog učenika, istodobno potičući sve učenike u skladu s njihovim mogućnostima.
Voditeljica: Kristine Petrušić

2. online seminar

Mladi, škola i njemački
Mladi predstavljaju zasebnu ciljnu skupinu učenika stranog jezika. Spremnost mladih za učenje opada uglavnom nakon navršene 12. godine; manje su koncentrirani i bave se svačim, samo ne onim što se trenutno odvija na nastavi. Mladi učenje drugog stranog jezika ne smatraju posebno relevantnim i ne čini im se da je dovoljno povezano s njihovim stvarnim svijetom. Strani jezik nije samo školski predmet, već životna vještina, način na koji komuniciramo, kako se izražavamo, kako iznosimo mišljenje, kako gradimo odnose, bili oni osobni ili profesionalni. Sve ove vještine koje su potrebne da bi se postalo „društveno uspješnim“ mogu se steći učenjem drugog stranog jezika.
Voditeljica: Katarina Đorić

3. online seminar: četvrtak, 10.06.2021., 19:30-21:00

Iniciranje govorne aktivnosti i treniranje govora
Kako bismo mogli ciljano izgraditi kompetencije na području govora, korisno je detaljnije proučiti složeni proces govora i razmotriti koji zahtjevi moraju biti zadovoljeni na svakoj razini (izgradnja, transformacija, provedba). Na ovom online seminaru temeljenom na DLL-u saznat ćete što to točno znači za planiranje nastave, procjenu jezičnih sposobnosti učenika i promicanje govora u učionici.
Voditeljica: Anđa Andrušić
 

ROK ZA PRIJAVU

Prijave su moguće do jedan dan prije odgovarajućeg online seminara najkasnije do 18 sati na: katarina.doric@goethe.de  
Pošaljite svoje prijave sa svojim imenom, imenom ustanove u kojoj radite i naslovom seminara u retku predmeta maila. E-poštom ćete dobiti daljnje informacije.

STRUČNA USAVRŠAVANJA U REGIJI

Prijavite se do 30.08.2021.
Za sva pitanja obratite se: katarina.doric@goethe.de

U regiji Jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Srbija i Cipar pod koordinacijom Goethe-Instituta u Ateni) nudi se program za stručno usavršavanje DLL. Pritom se radi o ponudi koja se odvija online i namijenjena je isključivo nastavnicama i nastavnicima njemačkog jezika u našoj regiji. Možete odabrati i prijaviti se za pojedinačne module DLL-a.
Rok prijave za sljedeći ciklus edukacija: 30.08.2021.
Naknada za regionalne tečajeve: 150 € po modulu

Sljedeći CIKLUS EDUKACIJA:

16.09.2021. - 12.12.2021.

DLL 1: Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave
DLL 3: Njemački kao strani jezik
DLL 5: Mediji za učenje i podučavanje
DLL 7: Ispitivanje, testiranje i evaluiranje
DLL 8: Njemački kao strani jezik za djecu
 

Moduli

Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien za nove sudionike i nastavljače stručnog usavršavanja DLL nudi modul „Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave“ u okviru programa BASIS iz programa za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom Učenje podučavanja njemačkoga - Deutsch Lehren Lernen (DLL).
Nastavnici imaju odlučujuću ulogu u određivanju aktivnosti tijekom nastave. Stoga se prvi u nizu modula programa Učenje podučavanja njemačkoga usredotočuje upravo na njih.

Modul se bavi sljedećim pitanjima:
 • Što određuje nastavnike i tko su im uzori?
 • Koje su predodžbe nastavnika o dobroj nastavi?
 • Koji su posebni izazovi kad je riječ o nastavi jezika?
 • Koje mogućnosti oblikovanja nastave imaju nastavnici?
 • Kako nastavnici u razredu mogu postići motivirajuću i produktivnu atmosferu bez straha?
 • Kako nastavnici upravljaju procesima u nastavi i kako prate učenika na njihovu putu?
 • Kako nastavnici mogu sebe i svoju nastavu razviti u profesionalnom smislu?
Kako se uči njemački kao strani jezik?
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Ovaj modul pruža osnovu za razumijevanje procesa učenja u okviru učenja stranog jezika. U fokusu su učenici koji uče autonomno, motivirano i sustavno, a time i nastava jezika u kojoj se koriste svi postojeći resursi učenika.

Modul će se baviti sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Koji faktori utječu na učenje stranog jezika?
 • Kako teorije učenja i usvajanja jezika objašnjavanju učenje stranog jezika i što se od toga može primijeniti u sklopu nastave jezika?
 • Po čemu se razlikuju učenici kad je riječ o učenju jezika i kako kao nastavnik omogućiti individualan pristup učenju?
 • Kako učiti jezik autonomno i sustavno?
 • Kako se uči njemački kao drugi ili daljnji strani jezik?
 • Kako mogu učenici na nastavi jezika profitirati od već naučenih jezika.
Njemački kao strani jezik
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien nudi modul „Njemački kao strani jezik“ u okviru BASIS programa za stručno usavršavanje nastavnika Deutsch Lehren Lernen. Nastavnicima njemačkoga kao stranog jezika potrebno je opširno znanje o jeziku, njegovim sastavnim dijelovima te uporabi. Poznavanje pojava na temelju kojih se osobine njemačkoga jezika mogu posebno dobro pokazati zahtijeva svijest o jeziku i pomaže pri objašnjavanju njemačkog jezika te ga čini dostupnim učenicima.

Modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Koji sastavni dijelovi čine njemački jezik i na koji se način njima služimo u komunikaciji?
 • Kako kulturnospecifično znanje utječe na odabir odgovarajućih jezičnih sredstava, tako da se nekoga smatra kompetentnim govornikom?
 • Koje posebne poteškoće pri učenju i podučavanju  sa sobom donosi njemački jezik i kako ih se može otkloniti u nastavi?
 • Kako su fenomeni njemačkoga prikazani u priručnicima i udžbenicima i zašto je to tako?
Zadaci, vježbe, interakcije
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

U nastavi jezika materijali za učenje i mediji kojima se prezentira materijal za učenje od početka prate proces učenja. Brojni materijali i mediji omogućuju komunikaciju koja pripada stvarnosti učenika i izvan učionice. Bitno je da nastavnici znaju odabrati i didaktizirati materijale za učenje i medije za svoju ciljnu skupinu i da znaju kako se mogu prilagoditi dodatni materijali za vlastitu nastavu.

Četvrti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Zašto ima smisla razlikovati zadatke od vježbi i kako se zadacima i vježbama može izgraditi nastava?
 • Koji se društveni procesi i rutine odvijaju u nastavi i kako se njima može učinkovito upravljati?
 • Kako optimalno međusobno uskladiti zadatke i vježbe za govorenje i pisanje?
 • Kako se može smisleno dopuniti zadatke u udžbenicima?
 • Kako izgleda projektni rad u kojemu učenici samostalno i kreativno obrađuju zadatke?
Mediji za učenje i podučavanje
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

U nastavi jezika materijali za učenje i mediji kojima se prezentira materijal za učenje od početka prate proces učenja. Brojni materijali i mediji omogućuju komunikaciju koja pripada stvarnosti učenika i izvan učionice. Bitno je da nastavnici znaju odabrati i didaktizirati materijale za učenje i medije za svoju ciljnu skupinu i da znaju kako se mogu prilagoditi dodatni materijali za vlastitu nastavu.

Peti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Koji materijali za učenje i mediji mogu obogatiti nastavu?
 • Kako su koncipirani udžbenici i kako se mogu didaktizirati tekstovi za specifične ciljne skupine?
 • Koju ulogu pri učenju jezika igraju digitalni mediji i kako se mijenja učenje jezika primjenom društvenih medija?
Kurikularni zahtjevi i planiranje nastave
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Planiranje nastave jedan je od središnjih zadataka nastavnika, no često snažno na nju utječu vanjski faktori. Ti faktori su među ostalim jezičnopolitički okvirni uvjeti, u koje je nastava integrirana, standardi, koje valja zadovolijti i nastavni planovi i programi koje treba slijediti. Na planiranje nastave utječu i mišljenja o tome što je dobra nastava i kako nastava može poticati učenje jezika.

Šesti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Kako Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) danas utječe na nastavu?
 • Koji su standardi i nove okvirne smjernice za nastavu i kako utječu na nastavu koju provode nastavnici?
 • Kako se – polazeći od ciljeva učenja - može sustavno planirati nastavu?
 • Kako izgleda planiranje nastave koja uvažava kurikularne zahtjeve i aktualna didaktičko-metodička načela?
Ispitivanje, testiranje, evaluiranje
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Koje su funkcije ispitivanja, testiranja i evaluiranja i koje bi principe i standarde trebali zadovoljiti? Kako razviti ispitne zadatke za vlastitu nastavu? Kako se rezultati evaluiranja mogu uključiti u postupak učenja? Ovo su središnja pitanja kojima se bavi novi modul.
 
Njemački kao strani jezika za djecu
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

U fokusu su procesi usvajanja jezika kao stranog jezika kod djece, razvojno- psihološki aspekti u ranom učenju, razvijanje kompetencija i prije svega metodičko- didaktički aspekti pri podučavanju djece.
Njemački kao strani jezik za mlade 
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Modul „Njemački kao strani jezik za mlade“ namijenjen je nastavnicima koji njemački kao strani jezik predaju mladima u dobi između 12 i 19 godina. Modul se bavi najnovijim znanstvenim spoznajama i objašnjava kognitivne, fizičke, socijalne i jezične procese razvoja kod mladih i njihovo značenje za učenje jezika. Rezultati ispitivanja provedenih među mladima pokazuju koja je uloga motivacije za učenje i kako mladi zamišljaju dobru nastavnicu / dobrog nastavnika njemačkog jezika.

Integrirano učenje jezika u svim nastavnim predmetima

Ova tematska cjelina bavi se pitanjem kako se jezične kompetencije mogu unaprijediti u svim nastavnim predmetima.
"Integrirano učenje jezika u svim nastavnim predmetima " pokazuje načine promicanja njemačkoga jezika u svim nastavnim predmetima. Ova tematska cjelina se također bavi područjima poput interkulturalnog učenja i višejezičnosti. Na temelju snimaka nastave i intervjua proučavaju se zorni primjeri iz školske prakse.