Učenje podučavanje njemačkoga

Bildungsministerium/Agentur für Erziehung und Bildung ©Goethe-Institut Kroatien

DLL (Deutsch Lehren Lernen) novi je program Goethe-Instituta za stručno usavršavanje. Razvijen je na temelju aktualnih znanstvenih spoznaja na području njemačkog kao stranog jezika i integrira akcijsko istraživanje. Kombinirano usavršavanje koje se sastoji od prezentnih i online faza prikladno je za sve razine (osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, obrazovanje odraslih).

DLL novi je program za stručno usavršavanje Goethe-Instituta. Razvijen je na temelju aktualnih znanstvenih spoznaja na području njemačkog kao stranog jezika i integrira inovativni pristup didaktike stručnog usavršavanja – akcijsko istraživanje. Program DLL orijentira se prema zahtjevima s obzirom na kvalifikaciju nastavnika i zadovoljava međunarodne standarde kvalitete vezano uz stručno usavršavanje nastavnika.
 • Kombinirano učenje – kombinacija nastave u učionici i online učenja – prikladno je za nastavnike na svim razinama (osnovnoškolska razina, srednjoškolska razina, obrazovanje odraslih), ali i za one koji se žele prekvalificirati.
 • Broj mjesta je ograničen.
 • Obavezno je kontinuirano sudjelovanje u svim fazama nastave – kako u učionici, tako i online.
 • Početnici/početnice mogu krenuti od bilo kojeg osnovnog modula (moduli 1 – 6).
 • Da biste stekli pravo sudjelovanja na naprednim modulima (od modula 7 nadalje), morate položiti tri osnovna modula.
 • Nije moguće paralelno položiti dva ili više modula.
 • Neophodno je jezično znanje minimalno na stupnju B2.
 • Prednost su napredne medijske kompetencije radi lakšeg korištenja edukacijske platforme „Moodle“.
 • Obavezno je kontinuirano sudjelovanje u nastavi te pravovremena predaja i obrada zadaća.
 • Podrazumijeva se uljudan, kooperativan i ljubazan odnos. Više informacija potražite u našim pravilima ponašanja.
 • Za početnike/početnice obavezno je pohađanje besplatnog pripremnog tečaja prije početkamodula. I ovdje vrijede pravila ponašanja opisana u prethodnoj točki.
Sudjelovanje na stručnom usavršavanju je besplatno. Po uspješnom završetku modula dobit ćete potvrdu o sudjelovanju od Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO). Ukoliko Vam je potrebna certificirana potvrda o sudjelovanju od Goethe-Instituta, potrebno je izvršiti uplatu naknade u visini od 500,00 HRK. Udžbenik je besplatno dostupan u digitalnom obliku na platformi. Fakultativno je u ponudi tiskani popratni udžbenik koji iznosi 150,00 HRK.

Prijevozne troškove te troškove smještaja u Zagrebu na dane kada se održava nastava u učionici snose sudionici.
Možete ažurirati svoje znanje o podučavanju i učenju jezika stečeno tijekom izobrazbe i proširiti svoje nastavne kompetencije.
Možete odabrati između dvaju modela koji su prilagođeni vašim profesionalnim potrebama:
 1. dodatna kvalifikacija u obliku međunarodno priznatog visokoškolskog certifikata
 2. stručno usavršavanje u obliku potvrde o sudjelovanju
Program DEUTSCH LEHREN LERNEN nudimo vam u dvama formatima.
 1. Program za stručno usavršavanje DLL
  Jednoipolgodišnji  program za stručno usavršavanje DLL koji se provodi u suradnji sa Sveučilištem Friedrich Schiller u Jeni i za čije se polaganje po uspješnoj obradi pojedinačnih modula dodjeljuje sveučilišni certifikat. Program obuhvaća 6 modula i sadrži 840 nastavnih jedinica. Pojedinačni moduli obrađuju se na seminarima – klasičnoj nastavi „licem u lice“ – te uz samostalni rad na internetu koristeći se platformom za učenja Goethe-Instituta. Za pojedinačne module dodjeljuju se ECT bodovi (prema načelu prvostupnik/magistar). Ukupno se može steći 28 ECTS bodova.

  Napomena: Ovaj model osobito je pogodan za one nastavnike njemačkoga koji teže međunarodno priznatoj kvalifikaciji. Za program za stručno usavršavanje DLL možete se prijaviti na sveučilištu ili ustanovi za izobrazbu nastavnika u svojoj blizini.
   
 2. Tečaj za stručno usavršavanje DLL
  Tromjesečni tečajevi za  stručno usavršavanje DLL u obliku online tečaja,  uvijek se nudi aktualna tema iz programa DLL, sadrže 144 nastavnih jedinica i završavaju certifikatom Goethe-Instituta (potvrda o sudjelovanju). Kooperativno surađujete s drugim sudionicima na platformi za učenje Goethe-Instituta i sami birate temu za svoje stručno usavršavanje.

  Napomena: Ovaj je model pogodan prije svega za nastavnike koji žele apsolvirati kraće stručno usavršavanje i zbog veće geografske udaljenosti ne mogu doputovati na seminare. Prijavite se za sudjelovanje na željenom modulu DLL-a u Goethe-Institutu Kroatien.
DLL nudi zadatke za sustavno promatranje i promišljanje nastavničke djelatnosti uz pomoć videosnimaka nastave s triju kontinenata.
Videosnimke čine polaznu točku za razumijevanje nastave i unapređenje vlastite profesionalizacije kritičkim ispitivanjem pedagoških i strukovno-didaktičkih koncepata. Svaka tema zaključuje se projektom usmjerenim na praksu, u kojemu se nastava analizira prema individualno postavljenom pitanju.
Program DLL nudi sljedećih šest temeljnih (BASIS) tema za vaše stručno usavršavanje:
 • 1. modul: Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave
 • 2. modul: Kako se uči njemački kao strani jezik?
 • 3. modul: Njemački kao strani jezik
 • 4. modul: Zadaci, vježbe i interakcija
 • 5. modul: Materijali za učenje i mediji
 • 6. modul: Kurikularni zahtjevi i planiranje nastave
Nadalje su u okviru programa DLL planirane daljnje teme u vezi s nastavom njemačkog kao stranog jezika koje će vam ubuduće pomoći da ciljano produbite svoje znanje i vještine:
 • 7. modul: Testiranje, ispitivanje, evaluacija
 • 8. modul: Rano učenje njemačkog jezika
 • 9. modul: Hibridno učenje jezika
 • 10. modul: Učenje njemačkoga s mladima
Ovo stručno usavršavanje kombinacija je klasične nastave u učionici i faza koje će se odvijati na daljinu putem interneta, a namijenjeno je nastavnicima njemačkoga svih segmenata obrazovanja (osnovna škola, srednja škola, obrazovanje odraslih).

U uvodnoj fazi tečaja, na klasičnoj nastavi „licem u lice“, saznat ćete više o radu s programom za usavršavanje, upoznat ćete se odabranom temom, uvest će vas se u rad s platformom za učenje inaučit ćete što su projekti istraživanja u praksi (PEP).

Nakon toga slijedi faza samostalnog učenja u kojoj radite s materijalom u učionici na platformi za učenje Goethe-Instituta; pritom primate povratne informacije od naših trenerica u sklopu programa DLL. U toj fazi također planirate svoj projekt istraživanja u praksi (PEP) koji ćete provesti u vlastitoj nastavi.

U zaključnom dijelu slijedi nastava u učionici na kojoj svojim kolegama i kolegicama koje su s vama sudjelovale u ovoj jedinici tečaja možete prezentirati svoj projekt istraživanja u praksi (PEP) i raspraviti o rezultatima. Pritom ćete imati priliku i za promišljanje doživljaja učenja u okviru tečaja i razmjenu iskustava u grupi.

Obrada jedinica DLL-a osobito je korisna za vas ako već predajete, imate iskustva u nastavi odnosno obavljate praksu ili hospitacije na nastavi njemačkoga.

KALENDAR

Modul Datum MJESTO
Modul 1:
Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave
 
15.02.2020.-
25.05.2020.
Zagreb
Modul 10:
Njemački kao strani jezik za mlade 
 
15.02.2020.-
25.05.2020.
Zagreb
Modul 3:
Njemački kao strani jezik
01.02.2020.-
09.05.2020.
Osijek
Modul 6:
Kurikularni zahtjevi i planiranje nastave
11.01.2020.-
25.04.2020.
Zadar
Split
 

Module

Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien za nove sudionike i nastavljače stručnog usavršavanja DLL nudi modul „Kompetencije nastavnika i oblikovanje nastave“ u okviru programa BASIS iz programa za stručno usavršavanje nastavnika pod nazivom Učenje podučavanja njemačkoga - Deutsch Lehren Lernen (DLL).

Nastavnici imaju odlučujuću ulogu u određivanju aktivnosti tijekom nastave. Stoga se prvi u nizu modula programa Učenje podučavanja njemačkoga usredotočuje upravo na njih.

Modul se bavi sljedećim pitanjima:
 • Što određuje nastavnike i tko su im uzori?
 • Koje su predodžbe nastavnika o dobroj nastavi?
 • Koji su posebni izazovi kad je riječ o nastavi jezika?
 • Koje mogućnosti oblikovanja nastave imaju nastavnici?
 • Kako nastavnici u razredu mogu postići motivirajuću i produktivnu atmosferu bez straha?
 • Kako nastavnici upravljaju procesima u nastavi i kako prate učenika na njihovu putu?
 • Kako nastavnici mogu sebe i svoju nastavu razviti u profesionalnom smislu?

Termini
1. faza: 15.02.2020.
Online faza: ca. 13 tjedna
2. faza: 23.05.2020.

Mjesto održavanja
Goethe-Institut Kroatien II
Ulica Ivana Perkovca 5
10000 Zagreb
Kako se uči njemački kao strani jezik?
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien za nove sudionike i nastavljače stručnog usavršavanja nudi modul „Kako se uči njemački kao strani jezik?“ u okviru programa BASIS za stručno usavršavanje nastavnika Deutsch Lehren Lernen.

Ovaj modul pruža osnovu za razumijevanje procesa učenja u okviru učenja stranog jezika. U fokusu su učenici koji uče autonomno, motivirano i sustavno, a time i nastava jezika u kojoj se koriste svi postojeći resursi učenika.

Modul će se baviti sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Koji faktori utječu na učenje stranog jezika?
 • Kako teorije učenja i usvajanja jezika objašnjavanju učenje stranog jezika i što se od toga može primijeniti u sklopu nastave jezika?
 • Po čemu se razlikuju učenici kad je riječ o učenju jezika i kako kao nastavnik omogućiti individualan pristup učenju?
 • Kako učiti jezik autonomno i sustavno?
 • Kako se uči njemački kao drugi ili daljnji strani jezik?
 • Kako mogu učenici na nastavi jezika profitirati od već naučenih jezika.
Njemački kao strani jezik
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien nudi modul „Njemački kao strani jezik“ u okviru BASIS programa za stručno usavršavanje nastavnika Deutsch Lehren Lernen.

Nastavnicima njemačkoga kao stranog jezika potrebno je opširno znanje o jeziku, njegovim sastavnim dijelovima te uporabi. Poznavanje pojava na temelju kojih se osobine njemačkoga jezika mogu posebno dobro pokazati zahtijeva svijest o jeziku i pomaže pri objašnjavanju njemačkog jezika te ga čini dostupnim učenicima.

Modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Koji sastavni dijelovi čine njemački jezik i na koji se način njima služimo u komunikaciji?
 • Kako kulturnospecifično znanje utječe na odabir odgovarajućih jezičnih sredstava, tako da se nekoga smatra kompetentnim govornikom?
 • Koje posebne poteškoće pri učenju i podučavanju  sa sobom donosi njemački jezik i kako ih se može otkloniti u nastavi?
 • Kako su fenomeni njemačkoga prikazani u priručnicima i udžbenicima i zašto je to tako?

Termini
1. faza:01.02.2020.
Online faza: ca. 13 tjedna
2. faza: 09.05.2020.

Mjesto održavanja
Osijek
Zadaci, vježbe, interakcije
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien od 30. siječnja 2016. do 7. svibnja 2016. nudi modul „Zadaci, vježbe, interakcija“ u okviru BASIS programa za stručno usavršavanje nastavnika Deutsch Lehren Lernen.

U nastavi jezika materijali za učenje i mediji kojima se prezentira materijal za učenje od početka prate proces učenja. Brojni materijali i mediji omogućuju komunikaciju koja pripada stvarnosti učenika i izvan učionice. Bitno je da nastavnici znaju odabrati i didaktizirati materijale za učenje i medije za svoju ciljnu skupinu i da znaju kako se mogu prilagoditi dodatni materijali za vlastitu nastavu.

Četvrti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Zašto ima smisla razlikovati zadatke od vježbi i kako se zadacima i vježbama može izgraditi nastava?
 • Koji se društveni procesi i rutine odvijaju u nastavi i kako se njima može učinkovito upravljati?
 • Kako optimalno međusobno uskladiti zadatke i vježbe za govorenje i pisanje?
 • Kako se može smisleno dopuniti zadatke u udžbenicima?
 • Kako izgleda projektni rad u kojemu učenici samostalno i kreativno obrađuju zadatke?
Materijali za učenje i mediji
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien od rujna 2016. do prosinca 2016. nudi modul „Materijali za učenje i mediji“ u okviru BASIS programa za stručno usavršavanje nastavnika Deutsch Lehren Lernen.

U nastavi jezika materijali za učenje i mediji kojima se prezentira materijal za učenje od početka prate proces učenja. Brojni materijali i mediji omogućuju komunikaciju koja pripada stvarnosti učenika i izvan učionice. Bitno je da nastavnici znaju odabrati i didaktizirati materijale za učenje i medije za svoju ciljnu skupinu i da znaju kako se mogu prilagoditi dodatni materijali za vlastitu nastavu.

Peti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Koji materijali za učenje i mediji mogu obogatiti nastavu?
 • Kako su koncipirani udžbenici i kako se mogu didaktizirati tekstovi za specifične ciljne skupine?
 • Koju ulogu pri učenju jezika igraju digitalni mediji i kako se mijenja učenje jezika primjenom društvenih medija?
  
Kurikularni zahtjevi i planiranje nastave
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Goethe-Institut Kroatien  nudi modul „Kurikularni zahtjevi i planiranje nastave“ u okviru BASIS programa za stručno usavršavanje nastavnika Deutsch Lehren Lernen.

Planiranje nastave jedan je od središnjih zadataka nastavnika, no često snažno na nju utječu vanjski faktori. Ti faktori su među ostalim jezičnopolitički okvirni uvjeti, u koje je nastava integrirana, standardi, koje valja zadovolijti i nastavni planovi i programi koje treba slijediti. Na planiranje nastave utječu i mišljenja o tome što je dobra nastava i kako nastava može poticati učenje jezika.

Šesti modul bavi se sljedećim pojedinačnim pitanjima:
 • Kako Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ) danas utječe na nastavu?
 • Koji su standardi i nove okvirne smjernice za nastavu i kako utječu na nastavu koju provode nastavnici?
 • Kako se – polazeći od ciljeva učenja - može sustavno planirati nastavu?
 • Kako izgleda planiranje nastave koja uvažava kurikularne zahtjeve i aktualna didaktičko-metodička načela?
Termini:

1. faza:11.01.2020.
Online faza: ca. 13 tjedna​
2. faza: 25.04.2020.

Mjesto održavanja
Zadar
Split


 
Ispitivanje, testiranje, evaluiranje
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Koje su funkcije ispitivanja, testiranja i evaluiranja i koje bi principe i standarde trebali zadovoljiti? Kako razviti ispitne zadatke za vlastitu nastavu? Kako se rezultati evaluiranja mogu uključiti u postupak učenja? Ovo su središnja pitanja kojima se bavi novi modul.

 
Njemački kao strani jezika za djecu
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

U fokusu su procesi usvajanja jezika kao stranog jezika kod djece, razvojno- psihološki aspekti u ranom učenju, razvijanje kompetencija i prije svega metodičko- didaktički aspekti pri podučavanju djece.

 
Njemački kao strani jezik za mlade 
Kombinirano stručno usavršavanje Goethe-Instituta Kroatien

Modul „Njemački kao strani jezik za mlade“ namijenjen je nastavnicima koji njemački kao strani jezik predaju mladima u dobi između 12 i 19 godina.

Modul se bavi najnovijim znanstvenim spoznajama i objašnjava kognitivne, fizičke, socijalne i jezične procese razvoja kod mladih i njihovo značenje za učenje jezika. Rezultati ispitivanja provedenih među mladima pokazuju koja je uloga motivacije za učenje i kako mladi zamišljaju dobru nastavnicu / dobrog nastavnika njemačkog jezika.


Termini
1. faza:15.02.2020.
Online faza: ca. 13 tjedna
2. faza: 23.05.2020.


Mjesto održavanja
Goethe-Institut Kroatien II
Ulica Ivana Perkovca 5
10000 Zagreb
Ab dem 24.10.2015 startete Kroatien gemeinsam mit den übrigen Ländern der Region Südost-Europa (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, F.Y.R.O.M, Griechenland, Rumänien, Serbien, Türkei und Zypern. Koordination: Goethe-Institut Athen) das Fort- und Weiterbildungsprogramm DLL. Es handelt sich um eine reine Online-Fortbildung. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Deutschlehrende in unserer Region.

Was bietet das Fortbildungsprogramm?
Die DLL-Einheiten können einzeln gewählt und gebucht werden, was eine flexible Gestaltung von Zeitplanung und Lernintensität ermöglicht. Den Lernrhythmus kann man zum Teil selbst bestimmen. Aus diesem Grund eignet sich das Programm besonders als berufsbegleitende Fortbildung.
Das Fortbildungsprogramm besteht pro Kurseinheit aus Selbstlernphasen, doch einen besonderen Schwerpunkt erhalten auch der Austausch und die Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen auf der Lernplattform des Goethe-Instituts. Jede Kurseinheit dauert zwölf Wochen.
 • Betreuung durch qualifizierte Tutoren.
 • Zugang zur interaktiven Lernplattform des Goethe-Instituts, praxisnahe Aufgabenstellungen, Online-Tests und Vernetzung und Austausch mit Kursteilnehmern aus der Region.
 • Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf maximal 18 beschränkt.
 • Zugriff auf eine umfassende multimediale Datenbank mit Unterrichtsdokumentationen. Mithilfe kurzer Videos aus authentischen Lehr- und Lernsituationen können Sie Kollegen und Kolleginnen beim Unterrichten über die Schulter sehen und so Anregungen für Ihren eigenen Unterricht gewinnen.
 • Erarbeitung eines Praxiserkundungsprojektes (PEP) am Ende jeder Kurseinheit. Das PEP gibt Ihnen die Möglichkeit, die gelernten Inhalte in der Praxis anzuwenden.
Nach jeder erfolgreich abgeschlossenen Kurseinheit erhalten Sie eine qualifizierte Teilnahmebestätigung des Goethe-Instituts. 

1. Fortbildungsperiode

13.09.2019 –07.12.2019

DLL 1
Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung
 
DLL 3
Deutsch als fremde Sprache
 
DLL 5
Lernmaterialien und Medien
 
DLL8
DaF für Kinder

DLL 7
Prüfen, Testen, Evaluieren


 

2. Fortbildungsperiode

10.01.2020 – 05.04.2020

DLL 2
Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?
 
DLL 4
Aufgaben, Übungen, Interaktion
 
DLL 6
Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung

DLL 1
Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung
 
DLL 10
DaF für Jugendliche

Anmeldungen für TeilnehmerInnen aus Kroatien
Kursgebühren: 150 € pro Einheit

Anmeldung über  unser Online Anmeldeformular

Ansprechpartnerin zu DLL:

Katarina Đorić
DLL-Multiplikatorin

katarina.doric@goethe.de