Hans Hase

Hans Hase ©Goethe-Institut Njemački s Hansom Haseom – u vrtiću i predškolskom programu motivirajući je program učenja za djecu u dobi od 6 do 8 godina.

Program obuhvaća 30 nastavnih jedinica:

 • 20 tematskih jedinica
 • 4 nastavne jedinice ponavljanja
 • 6 nastavne jedinice o proslavama i blagdanima
Nastavne jedinice su predviđene za otprilike 40 minuta te se obrađuju ili odjednom ili u dva bloka od 20 minuta.

Rad s Hansom Haseom koristan je u zadnjoj godini vrtića odnosno u predškolskom programu prije polaska djeca u školu. Na taj se način stvaraju vrlo dobri temelji za nastavak učenja njemačkog jezika u osnovnoj školi.
Aktivnosti s Hansom Haseom provode ili odgajateljice u dječjem vrtiću ili vrtićki pedagozi s odgovarajućim kvalifikacijama. Djeca tako usvajaju novi jezik u poznatom okruženju u kojem se osjećaju sigurno i zaštićeno.

Koje se teme obrađuju u navedenih 30 nastavnih jedinica?

 • Ja sam …
 • Moja kuća
 • Ja volim …
 • Moji prijatelji
 • Moje igračke
 • Jedan, dva, tri...
 • Crveno, plavo, žuto i zeleno
 • Brrr, hladno je
 • Moja odjeća
 • Moj sport
 • Sveti Nikola

Program Hans Hase nudi bogat paket materijala za pedagoge i djecu.
Paket materijala sastoji se od:

 • 1 priručnika za predavače (detaljni planovi za nastavne sate s ciljevima, uputama, jezičnim informacijama itd.)
 • više od 100 šarenih slika različitih veličina
 • 50 listova zadataka, listova za kreativan rad i slika za bojenje za djecu
 • 1 CD Hans Hase sa svim pjesmama i instrumentalnim verzijama za odgajateljice u vrtiću/pedagoginje
 • 1 CD Hans Hase sa svim pjesmama za djecu
 • 1 lutka Hans Hase
Materijale naći ćete besplatno ovdje: https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/dki/kuv.html
  
Želimo Vama i Vašim učenicima puno zabave s materijalima!