Bauhaus 19 | History Film Festival Bauhaus u Rijeci | Edicija Bauhaus medijska umjetnost

Edition Bauhaus ©Edition Bauhaus

11.,12. i 14.9.2019. 17.00 sati

Rijeka

R: Heinrich Brocksieper, Viking Eggeling, Werner Graeff, Kurt Kranz, Hans Richter, Kurt Schwerdtfeger, u boji i crno-bijelo, 76 min., 2009.

Kinematografska praksa bila je dio nastavnog koncepta "znanosti gledanja" u Bauhausu. Umjetnost i tehnika trebale su činiti novu cjelinu.

Film, kao tehnički medij par excellence, bio je važan element ovog programa. Filmska djela Bauhausa o medijskoj umjetnosti, koja su prvi put kompilirana u ovom izdanju, pružaju uvid u spektar različitih umjetničkih žanrova koji su se podučavali i prakticirali u Bauhausu i utjecali jedni na druge.
 

KOMPOSITION I (KOMPOZICIJA I) /1922.
D 1922. /1977., 2’, bez tona, 16mm [prvobitno 35mm], u boji
Režija, kamera, montaža, produkcija: Werner Graeff

KOMPOSITION II (KOMPOZICIJA II) /1922.
D 1922. /1959., 2’, bez tona, 16mm [prvobitno 35mm], crno-bijeli
Režija, kamera, montaža, produkcija: Werner Graeff

REFLEKTIVNE IGRE SVJETLA I BOJE
D 1922. /1967., 24’ (isječak od 17’), ton, 16mm, u boji
Koncept i rekonstrukcija: Kurt Schwerdtfeger
Režija, kamera, produkcija: Rudolf Jüdes

FLÄCHEN, PERPELLERISTISCH/ POVRŠINE, PERPELERISTIČKI
ENTE/PATKA
NÄHERIN/ŠVELJA
D otprilike 1927.-1930., 6’, bez tona, 35mm, crno-bijeli
Režija, kamera, montaža, produkcija: Heinrich Brocksieper

ZWANZIG BILDER AUS DEM LEBEN EINER KOMPOSITION /DVADESET SLIKA IZ ŽIVOTA JEDNE KOMPOZICIJE
D 1927.-28. /1972., 2’, bez tona, 35mm, u boji
Režija, montaža, produkcija: Kurt Kranz
Animacijska kamera: Robert Darroll

SCHWARZ : WEISS / WEISS : SCHWARZ / CRNO : BIJELO / BIJELO : CRNO
D 1928.-29. /1972., 2’, bez tona, 35mm, crno-bijeli
Režija, montaža, produkcija: Kurt Kranz
Animacijska kamera: Robert Darroll

DER HEROISCHE PFEIL / HEROJSKA STRELICA
D 1930. /1972., 8’, bez tona, 35mm, crno-bijeli
Režija, montaža, produkcija: Kurt Kranz
Animacijska kamera: Robert Darroll

LEPORELLO – ENTWURF FÜR EINEN FARBFILM / LEPORELLO – NACRT ZA FILM U BOJI
D 1930.-31. /1972., 5’, bez tona, 35mm, u boji
Režija, montaža, produkcija: Kurt Kranz
Animacijska kamera: Robert Darroll

VARIATIONEN ÜBER EIN GEOMETRISCHES THEMA /VARIJACIJE O GEOMETRIJSKOJ TEMI
D 1944. /1972., 22’, bez tona, 35mm, crno-bijeli
Režija, montaža, produkcija: Kurt Kranz
Animacijska kamera: Robert Darroll

RHYTHMUS 21 / RITAM 21
D 1921. /1923., 4’, bez tona, 35mm
Režija, montaža, produkcija: Hans Richter
Animacijska kamera: Svend Noldan

RHYTHMUS 23 / RITAM 23
D 1923. /1925,, 4’, bez tona, 35mm
Režija, montaža, produkcija: Hans Richter
Animacijska kamera: Svend Noldan

SYMPHONIE DIAGONALE / SIMFONIJA DIJAGONALE
(DIAGONAL SINFONIE) /(DIJAGONALNA SIMFONIJA)
D 1921-1924 / 25, 3’, bez tona, 35mm
Režija, montaža, produkcija: Viking Eggeling. Crteži: između ostaloga Erna Niemeyer. Animacijska kamera: Svend Noldan

Natrag