Bauhaus 19 | Bauhaus in Rijeka | Filmski program Bauhaus u Rijeci | Kader Attia “The Body´s Legacies, Part 1: The Objects”, 2018.

Film Kadera Attije bavi se nabijenom temom kulturnog prisvajanja u doba kolonijalizma te osvjetljava dva aspekta tih rasprava: prvo, prisvajanje i ponovno prisvajanje koje se kontinuirano odvija između kultura, i drugo, složenost koja je povezana sa zahtjevima za restitucijom.

The Post-Colonial Body Part 1: The Objects kritički se bave pričama u kojima su predstavnici kolonijalnih sila ili misionari ukrali predmete iz nezapadnih društava i odnosili ih u zapadne zemlje gdje su integrirani u privatne i javne zbirke i često predstavljeni iz čisto zapadne znanstvene perspektive. Osim toga, film istražuje kasniju reakciju nekada koloniziranih kultura i njihove zahtjeve za povratak tih djela.
 
 

Natrag