Program usavršavanja za novinarke i novinare Media Incubator | 1. radionica

Mikrofon ©colorbox

Pet, 14.05.2021

10:00 sati

Zagreb

Siromaštvo i nejednakost - društveni korijeni i medijska reprezentacija

Okupljeni tim sedmero novinarki i novinara iz renomiranih nacionalnih i lokalnih medijskih redakcija sudjeluje na prvoj radionici nove „redakcije” Goethe-Instituta u okviru regionalnog projekta Media Incubator.
Pod mentorstvom slobodne novinarke Barbare Matejčić, sudionici će razmjenjivati iskustva i savjetovati jedni druge pri izradi priloga na odabrane teme do kraja godine. Na uvodnoj radionici dat će se pregled teme siromaštva te medijske reprezentacije društvene nejednakosti, ali i razgovarati o istraživačkim interesima sudionika u izvještavanju o tim pitanjima.
U gostujućem izlaganju se razmatraju promjene u karakteru siromaštva te trendovi siromaštva i ekonomskih nejednakosti u europskim i zapadnim društvima tijekom prošlog stoljeća. Ukazuje se na sličnosti i razlike između ovih koncepata i njihove posljedice. Također se analizira učinkovitost mjera kojima se zemlje služe u ublažavanju i prevenciji siromaštva te visokih ekonomskih nejednakosti.
 
Gost izlagač:
Prof. dr. sc. Zoran Šućur, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Studijski centar socijalnog rada

Foto ©Zoran Šućur Zoran Šućur redoviti je profesor socijalne politike na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dosada je objavio preko šezdesetak radova (knjiga i članaka) u kojima se obrađuju teme siromaštva, socijalne isključenosti, socijalnih reformi, problema u ponašanju i marginalnosti. Bio je prodekan Pravnog fakulteta i predstojnik Studijskog centra socijalnog rada, potpredsjednik Hrvatskog sociološkog društva i pročelnik Katedre za socijalnu politiku. Trenutno je glavni i odgovorni urednik časopisa Revija za socijalnu politiku.
 

 

Natrag