Mjesta sjećanja i učenja

Povijest i sadašnjost Starog sajmišta

Rena Jeremić Rädle

Foto Damir ŽižićMultimedijska mapa na internetskoj stranici starosajmiste.info pruža informacije o povijesti i sadašnjosti beogradskog Starog sajmišta, u čijim je paviljonima Gestapo 1941. formirao koncentracijski logor. Nastala nakon posjeta lokaciji skupine mladih ljudi iz Srbije i Njemačke u ljetu 2010, mapa je rezultat brojnih razgovora s ljudima koji su na različite načine povezani s tim mjestom i njegovom poviješću.

Izrada multimedijske mape, koja je ključni dio memorijalnog projekta starosajmiste.info, bio je kolektivan proces u koji je bilo uključeno više od 30 ljudi. Pritom je glavni pokretač bila internacionalna skupina mladih ljudi sa svojim pitanjima usmjerenima na društvo i njegov odnos s prošlošću. Zbog čega se to mjesto užasa u središtu Beograda nije pamtilo niti pamti na primjeren način? Zašto nema spomen-područja ili barem ploča s informativnim natpisima? Danas je internetska stranica starosajmiste.info važan izvor za sve koji se žele informirati o tome mjestu, bilo u sklopu školske nastave ili za pripremu posjeta lokaciji nekadašnjeg logora.

Više subjektivnih perspektiva

Lokaliteti prikazani na multimedijskoj mapi na području nekadašnjeg sajma uvode posjetitelje u topografiju osobnih priča o Starom sajmištu. Druga razina mape otkriva borbu za sjećanje na nekadašnji koncentracijski logor i daje glas različitim stavovima u raspravi o budućnosti toga mjesta. Kad se otvori internetska stranica, najprije upadaju u oči ona mjesta i objekti na koje je skupina za vrijeme svog posjeta najprije naišla ili o kojima su njihovi sugovornici najviše imali reći. Tako je nastala mapa na kojoj se preklapa više subjektivnih perspektiva, ali na kojoj ostaju i praznine. Uz sjećanja nekadašnjih zatočenika na vrijeme provedeno u logoru tu su i razgovori o sadašnjosti i budućnosti tog mjesta koji tematiziraju današnji odnos društva prema zločinima nacista i njihovih pomagača. Za daljnja istraživanja služe materijali koji se mogu pronaći na informativnom odjeljku internetske stranice, među njima dokumenti i šira literatura o koncentracijskom logoru Sajmište i općenito o fašizmu, kao i linkovi i adrese nadležnih institucija.

Izazovi memorijalizacije Starog sajmišta

Pitanje na koji bi se način trebalo baviti poviješću beogradskog Starog sajmišta javljalo se desetljećima. No i do danas je to ostalo tek na neuglednoj spomen-ploči koja na toj lokaciji podsjeća na žrtve fašističkih zločina. Osobit značaj logora Sajmište u tome je što je on mjesto holokausta i genocida nad Romima u Srbiji. U prvoj fazi povijesti logora židovske su žene, starci i djeca bili internirani u tzv. „Judenlager Semlin“, židovski logor Zemun, nakon što su muškarci, zatvoreni u logor Topovske šupe, već bili strijeljani. Beograd je bio jedno od prvih mjesta na teritoriju pod njemačkom okupacijom na kojemu su židovske žene, starci i djeca sustavno gušeni u kamionu koji je služio kao pokretna plinska komora, zloglasnoj „dušegupki“. U svibnju 1942. židovsko stanovništvo Srbije bilo je istrijebljeno. Nakon toga je logor Sajmište (sada kao prihvatni logor) postao dijelom represivnog aparata protiv pokreta otpora i srpskog civilnog stanovništva te je u sustavu nacističkih logora služio kao centralni tranzitni logor za zatvorenike koji su deportirani iz cijele jugoistočne Europe u radne logore i logore za istrebljivanje na sjeveru. Među zatvorenicima bilo je i srpskog civilnog stanovništva zarobljenog na teritoriju NDH. Kratko prije njegova raspuštanja u srpnju 1944. uprava logora predana je hrvatskoj (ustaškoj) policiji, ali je ostala pod njemačkim zapovjedništvom.

Različite faze povijesti logora i razne skupine zatočenika predstavljaju velik izazov za pretvaranje tog mjesta u spomen-područje. Proturječne interpretacije, koje se često temelje na legendama, olakšavaju manipulaciju poviješću logora u korist aktualnih političkih interesa. Upravo je zbog toga važno informirati o povijesnim činjenicama. U proljeću 2011. na internet je postavljena stranica na srpskom, njemačkom i engleskom jeziku. Objava rezultata multimedijskog istraživanja na internetu treba doprinijeti omogućavanju pristupa tim činjenicama za širu javnost. No jednako je tako važna i živa kritička rasprava i razmjena između znanstvenika, pedagoga i laika te izravno sudjelovanje svjedoka vremena i kasnijih generacija u produkciji znanja. U svrhu potpore toj debati objava stranice popraćena je nizom priredbi i javnih obilazaka s vodičem mjesta terora, ali i mjesta antifašističkog otpora.

Priručnik „Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44"

Iz prakse tih javnih obilazaka nastao je opsežan priručnik „Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44“. Taj svezak, koncipiran poput povijesnog gradskog vodiča, omogućava svim zainteresiranima da sami, četvrt po četvrt Beograda, otkrivaju povijest patnje, fašističkog terora, ali i otpora. Pet poglavlja, od kojih svako počinje mapom s ucrtanim lokalitetima, predstavljaju povijesna mjesta terora i otpora. Tekstovi povjesničara Olge Manojlović Pintar, Milana Radanovića, Milovana Pisarrija i Nenada Lajbenšpergera pokazuju na koji su način metode fašističkog terora implementirane u institucije kolaboracionističkog aparata i kako su ljudi tom teroru pružali otpor. Opisima povijesnih činjenica o mjestima užasa, koncentracijskim logorima, zatvorima, stratištima i masovnim grobnicama pridodana su osobna svjedočanstva poput pisama i opisa preživjelih, koji govore o patnji i masovnim pogubljenjima Židova i Roma, ali i o požrtvovnoj antifašističkoj borbi u okupiranom gradu, daleko od oslobođenih teritorija. Neki od dokumenata, osobito oni o progonu Roma, objavljeni su prvi put.

Godine 2013. osnovan je „Forum za primenjenu istoriju“ kako bi izgradio organizacijsku strukturu za daljnji rad inicijative oko memorijalnog projekta starosajmiste.info.
Fotos: Rena Jeremić Rädle

Rena Jeremić Rädle rođena je 1970. u Njemačkoj, a od 2003. živi u Srbiji. Kao umjetnica i članica ‚Foruma za primenjenu istoriju’ (fpi.rs), jedna je od inicijatorica te koordinatorica memorijalnog projekta starosajmiste.info. Drugo težište njezina rada čine projekti i istraživanja o situaciji Roma u Europi.
Linkovi o temi