Mjesta sjećanja i učenja

Historijski muzej Bosne i Hercegovine

Foto HMBIH
Amar Karapuš

Historijski muzej BiH je osnovan 13. 11. 1945. godine, s namjenom da prikuplja, proučava, štiti i prezentira tekovine Narodno-oslobodilačke borbe i revolucionarnog djelovanja. Tako i nazivi koje je Muzej nosio kroz povijest (Muzej revolucije) upravo potpiruju ovu tezu.

Kao i većina znanstvenih, kulturnih i obrazovnih institucija bila je strogo "navođena" da propagira tekovine revolucije, bratstva i jedinstva, zajedništva i socijalizma a priori. Većina djelovanja izložbenih i edukativnih aktivnosti teku u tom smjeru. Današnji naziv Historijski muzej BiH dobiva u lipnju 1993. godine, od kada i proširuje opus svog djelovanja na prikupljanje, zaštitu, proučavanje i prezentiranje kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine od dolaska Slavena do danas. Nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma Historijski se muzej BiH s još nekolicinom institucija suočava s problemom neriješenog pravnog statusa koji akumulira brojne probleme, neredovno financiranje, otežano upravljanje institucijom i sl.

Tijekom ratnog perioda dolazi do reorganizacije samog Muzeja, tako da danas Historijski muzej i pored teškoća s kojima se suočava ne samo da je uspio prikupiti izuzetno kulturno-povijesno naslijeđe, već je to naslijeđe zaštitio od devastacije i zaborava, doprinoseći time povećanju pristupa kulturi, jačanju kulturnih kapaciteta. Koristeći identičan materijal koji je nekad koristio za propagiranje tekovina NOB-a, danas koristi u sasvim druge svrhe i s različitog aspekta sagledava povijesne procese.

Amar Karapuš, rođen 1981. godine u Sarajevu, zaposlen je u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine kao viši kustos. Trenutno je na poslijediplomskom studiju srednjovjekovne Historije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, dodiplomski studij je završio 2006. godine na istom sveučilištu. Zaposlen je u Historijskom muzeju od 2007., gdje je radio na organizaciju mnogih izložbi te je sudjelovao u brojnim radionicama i konferencijama, regionalnog i međunarodnog karaktera. Aktivno obrađuje povijest BiH, uključujući i period Drugog svjetskog rata na području bivše Jugoslavije, od tumačenja spornih dijelova povijesti, kao i interpretacije pojedinih događaja u javnosti, bavi se preventivnim metodama zaštite eksponata, posebno zbirke trodimenzionalnih predmeta historijskog muzeja, te se aktivno bavi istraživanjem i inventarizacijom te zbirke.
Linkovi o temi