Partneri

Partneri

Službeni partneri na EU-projektu

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Documenta je organizacija za poticanje suočavanja s prošlošću s ciljem osiguravanja trajnoga mira u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Zadaci i ciljevi organizacije između ostalog su intenziviranje javnog dijaloga u društvu, suočavanje s prošlošću u politici i javnosti, dokumentiranje ratnih zbivanja i stvaranje baze podataka.Važan je cilj i unapređenje pravosuđa i načela pravne države putem monitoringa te praćenje suđenja ratnim zločincima u Hrvatskoj i susjednim zemljama kako bi se dokazala individualna krivnja i spriječilo nekažnjavanje zločina.

Festival suvremenog židovskog filma Zagreb
Festival suvremenog židovskog filma Zagreb nevladina je organizacija koja od 2007. godine organizira Festival tolerancije. To je jedini židovski filmski festival u regiji koji promiče multikulturalni dijalog u svim segmentima festivala: filmskom natječaju, obrazovnom programu (edukacijska jutra), tematskim izložbama, međunarodnoj filmskoj radionici te glazbenom programu. Na taj način festival podupire učenje o holokaustu, židovskoj kulturi, toleranciji i zajedničkim temeljnim vrijednostima koje čine osnovu za miran suživot ljudi različite etničke i religijske pripadnosti. Festival je usmjeren na sve generacije, osobito na učenike kroz radionice, predavanja i tematske izložbe. Glavni je cilj prenošenje znanja o holokaustu te promicanje tolerancije i spremnosti na međusobno razumijevanje na regionalnoj razini.

Forum za primenjenu istoriju
Udruženje Forum za primenjenu istoriju predstavlja platformu za proizvodnju znanja i javno posredovanje povijesti. Cilj joj je poticanje na povijesno učenje i javni diskurs o kontroverznim, prešućivanim ili potiskivanim povijesnim događajima na način da svim članovima društva omogući aktivno sudjelovanje u stvaranju „povijesti odozdo“. Udruženje svojim aktivnostima podržava istraživanje i kritičku diskusiju o povijesnim događajima te pridonosi osvještavanju društvenog i političkog potencijala sjećanja i historiografije. FPI je osnovan 2013. godine kako bi izgradio održivu strukturu za aktivnosti inicijative oko internetskog spomen-projekta starosajmiste.info s ciljem informiranja o povijesti koncentracijskog logora Sajmište, gotovo zaboravljenoga mjesta holokausta u Beogradu.

Historijski muzej Bosne i Hercegovine
Historijski muzej Bosne i Hercegovine osnovan 1945. godine treći je najstariji muzej u zemlji i trenutno jedini muzej u Bosni i Hercegovini čiji eksponati datiraju od ranog srednjeg vijeka sve do danas. Njegov je cilj proučavanje, prikupljanje i očuvanje povijesti te posredovanje nacionalne i kulturne baštine kao dijela europske i svjetske baštine. U svim područjima muzeja nalaze se svjedočanstva o Drugom svjetskom ratu. U planu je posebna zbirka o vremenu opsade Sarajeva. Muzejsko-pedagoški rad također je važan sastavni dio muzeja te nudi predavanja, radionice za učenike, obilaske s vodičem i putujući izložbeni projekt „Muzej u školi“.

Zaklada Spomen-područja Buchenwald i Mittelbau-Dora
Glavni je cilj zaklade očuvati spomen-područja kao mjesta žalosti i sjećanja na ondje počinjene zločine, obrazložiti ih kroz znanstveni pristup te ih na primjeren način učiniti pristupačnima javnosti, kao i promicati obrazovanje i odgoj kroz proučavanje i posredovanje vezanih povijesnih zbivanja. Pritom je u spomen-području Buchenwald tematsko težište na povijesti tog nacionalsocijalističkog koncentracijskog logora. Osim toga nastoji se prikazati povijest političke instrumentalizacije spomen-područja za vrijeme bivše Njemačke Demokratske Republike.

Škole koje sudjeluju u projektu

Srednja škola Ban Josip Jelačić iz Zaprešića/Hrvatska
Škola je osnovana 2003. godine te ima mlad nastavnički zbor. Sastoji se od opće gimnazije i strukovne škole za područja hotelijerstva i turizma, ekonomije, informatike i trgovine. Škola je jedna od 1700 PASCH-škola diljem svijeta, ima razmjenu učenika s mađarskom gimnazijom Lovassy László u Veszprému, također uključenu u program za Njemačku jezičnu diplomu (DSD), te s jednom austrijskom i jednom rumunjskom školom sudjeluje u projektu ACES-a (Academy of Central European Schools) „Get movin“.

Gimnazija Obala Sarajevo/Bosna i Hercegovina
Ponuda ove škole, koja od 2003. godine nosi naziv „Obala“, raznolika je. Učenici mogu birati između različitih usmjerenja: pedagoško-psihološkog, jezično-društvenog, matematičko-informatičkog i prirodoslovnog. Uz engleski, francuski i latinski jezik na školi se podučava i njemački, što ima velik značaj budući da je gimnazija od 2005. jedna od PASCH-škola te uspješno provodi ispite za Njemačku jezičnu diplomu (DSD).

Gimnazija Fran Galović/Hrvatska
Gimnazija je dobila ime po hrvatskom pjesniku i piscu Franu Galoviću, rođenom u okolici Koprivnice. Učenici mogu birati između različitih usmjerenja: opće gimnazije, jezične gimnazije i prirodoslovno-matematičke gimnazije. Škola nudi učenje četiriju stranih jezika: engleskog, njemačkog, talijanskog i francuskog. Surađuje i s drugim školama i institucijama, primjerice s jednom bugarskom gimnazijom, Goethe-Institutom te drugim PASCH-školama.

Gimnazija Lovassy-László/Mađarska
Gimnazija Lovassy László u Veszprému osnovana je 1711. godine te od 1953. godine nosi ime Lászla Lovassyja. Gimnaziju pohađa 700 učenika. Njemački ogranak gimnazije osnovan je 1993. te učenici nastavu povijesti, zemljopisa, glazbenog odgoja i dramske umjetnosti slušaju na njemačkom jeziku. To dakako vrijedi i za nastavni predmet „njemački jezik i književnost“. Partnerske škole iz inozemstva imaju važnu ulogu u obogaćivanju školskoga života. Među njima su partnerska škola u Ptuju (Slovenija) te više partnerskih škola u Njemačkoj, primjerice u Hanauu, Passauu ili Bottropu.

Treća beogradska gimnazija/Srbija
Gimnazija je osnovana 1859. i jedna je od najstarijih u Srbiji. Školu pohađa 1100 učenika u dobi od 15 do 18 godina. Prvi strani jezik za sve učenike jest engleski, a oko 300 mladih uči njemački kao drugi strani jezik. U školi je proveden projekt dvojezične nastave, što znači da neki razredi slušaju sve predmete ne samo na srpskom nego i na francuskom i talijanskom jeziku. Također se usko surađuje sa školama iz tih zemalja budući da dvojezični razredi barem jednom godišnje idu na studijska putovanja.

Pridruženi partneri

BITEF teatar

BITEF teatar je avangardno kazalište smješteno u živopisan kazališni prostor rekonstruirane evangelističke crkve, u središtu Beograda. Još od osnivanja 1989. godine, ideja BITEF teatra bila je širenje utjecaja BITEF festivala, otkrivanje novih kazališnih tendencija, kao i pružanje prostora umjetnicima čiji rad predstavlja iskorak iz tradicionalnih i utvrđenih granica scenskog izraza. To je kazalište umjetnika – istraživača, kazalište eksperimenta, kazalište koje stvara kulturu ne sakrivajući se iza dominantnih kulturnih modela. BITEF je škola mišljenja i izraza.

Linkovi o temi